สั่งปิดบ่อทิ้งขยะอำเภอฝางขยะล้นส่งกลิ่นเหม็น PDF พิมพ์
เขียนโดย vrp   

alt


alt

สั่งปิดบ่อทิ้งขยะอำเภอฝางขยะล้นส่งกลิ่นเหม็น

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 54  เวลา 10.00 น.

โรงทิ้งขยะอำเภอฝางล้นปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ชุมชนใกล้เคียงทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงสั่งปิดบ่อขยะแล้วรอการแก้ไขถึงจะเปิดทำการได้

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดอาวุโสรักษาการแทนนายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเทศบาลเวียงฝาง กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากทางเทศบาลตกลงกับชาวบ้านก่อนสร้างที่ทิ้งขยะว่าจะจัดระบบไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหายมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ขยะสามารถกลับนำมาใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งช่วงแรกๆ นั้นขยะมีน้อยยังไม่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านได้  ซึ่งมีมากขึ้นการจัดระบบอย่างดี แต่พอเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปีการที้งขยะจึงมีการนำขยะมาทิ้งจำนวนมากขึ้น การดูแลจัดการก็เป็นไปไม่ตามระบบที่จัดการไว้ ทำให้น้ำดำๆ ของขยะเริ่มล้นออกมาจำนวนมาก และยังส่งผลให้กับชาวนาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผล น้ำเน่าลงสู่นาชาวบ้านและลงในบ่อน้ำบาดาลที่ชาวบ้านใช้กิน  ทาง กำนันสุทัศน์ ดวงไทย ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำนันดีเด่น สองสมัย  ได้พาสื่อมวลชนเข้าตรวจที่ทิ้งขยะของเทศบาลเวียงฝาง ที่สร้างด้วยงบประมาณ สองร้อยกว่าล้านบาท แต่ปัจจุปันสร้างความเสียหายให้กับประชาชนแล้ว ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไกล 2-3 กิโลเมตร กองขยะสูงเกินกว่า 10 เมตร และให้เอกชนรับสัมปทานดูแล และทำการรีไชเคิลขยะตลอดจนการบำบัดน้ำเสีย  เครื่องบำบัดน้ำเสียก็เสียใช้การไม่ได้  จึงได้นัดส่วนเทศบาลเวียงฝาง และนายกอบต,ทุกตำบลมาปรึกษาหารือกันในการหาทางแก้ไข ซึ่งทั้งหมดลงความเห็นว่าจะต้องทำการงดรับขยะนอกอำเภอฝาง ซึ่งปกติจะรับทุกอำเภอและรับต่างจังหวัดด้วยวันละ 70 ตัน  ให้ทาง นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศบาลเวียงฝาง ทำการแก้ไขขยะเก่าอย่างถูกวิธีโดยการขุดหลุมและทำการบดอัดใช้แผ่นพลาสติกรองก้นหลุมกันน้ำจากขยะล้นออกสู่ชุมชน  และส่วนของขยะในเขตอำเภอฝางนั้นให้ทางอบต.ทุกตำบลลงขัน อบต. ละ 3 แสนบาท ทำการขุดหลุมทิ้งขยะจุดใหม่เพื่อจะทำการขุดหลุมฝังกลบภายหลัง  และต่อไปจะงดรับขยะจากอำเภออื่นๆ รับเพียงขยะอำเภอฝางเท่านั้น  ทาง นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอฝาง ทำการแทนนายอำเภอฝาง ก็ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าหากันเอื้ออาทรต่อกัน และสรุปว่างดรับขยะจากอำเภออื่นๆ ชั่วคราวให้ทางอำเภอทำเรื่องขออนุมัติใช้เงินกองทุนของ อบต.ทุกตำบลและเทศบาล โดยยกเว้นข้อปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่ออนุมัติการใช้เงินมารวมกันจัดการขุดหลุ่มเพื่อทิ้งขยะแก้ปัญหาเร่งด่วนแล้ว  สาเหตุที่ขยะล้นกองเท่าภูเขา เพราะทางบริษัทรับเหมาจากเทศบาลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการกำจัดขยะ และไม่ทำการรีไซเคิลขยะอย่างแท้จริง ซึ่งต่อไปทางอบต.เวียงจะรับดำเนินการต่อจากเทศบาล และยกเลิกบริษัทฯ ที่ทำการสัมปทาน


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
กิ่วผาวอก...เส้นทางใกล้สุด PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

 

กิ่วผาวอก...เส้นทางใกล้สุด

สู่ฆัณฑะเลย์....ตองยี....ทะเลสาปอินเล ฯลฯ 

อันที่จริงโลกของเราที่อาศัยอยู่นี่มันช่าง “ซับซ้อน” ซ่อนเงื่อน  ไปด้วยผลประโยชน์มากมาย

ของแต่ละก๊ก แต่ละกลุ่ม ประโยชน์ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ข้างโลก หรือโลกที่ไร้พรมแดน โลกาภิวัตน์ ประชาคมซักโลกต่างปกป้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  จึงเกิดกลุ่มต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของโลก


 โดยเฉพาะซีกโลกอาเซียนที่มีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรประมาณ  600 ล้านคน ที่พยายามรวมตัวกันเพื่ออำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะเมื่อรวมกันคู่ค้าสำคัญประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็จะทำให้เกิดมวลรวมเศรษฐกิจครึ่งค่อนโลก

คาดว่าในปี พ.ศ. 2558 ประตูสู่การค้าการลงทุนภาคเหนือตอนบนจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของโลกเชื่อมโยงกับ จีเอ็มเอส GMS (Greater Mekong Sub regional Economic Cooperation : GMS-EC) เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคม อาร์สามเอ (R3a: ไทย  ลาว  จีน) และเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอาเซียน AEC (ASEAN Eonomic Community)

โดยเฉพาะ “กิ่วผาวอก” อ.เชียงดาว ใกล้ๆ กับ อ.ฝาง ประมาณร้อยกว่ากิโลจะเป็นจุดผ่อนปรน เส้นทางคมนาคมสู่ฆัณฑะเลย์-ตองยี-ย่างกุ้ง ประเทศพม่า และอาจเชื่อมต่อไปยังอินเดีย บังกลาเทศ และปากีสถานใต้........ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งการค้าชายแดนที่เราจะไปมาหาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กับ “โลกไร้พรมแดน” ในเขตภูมิภาคของเราที่มีประชากรค่อนครึ่งโลก และความ มั่งคั่ง มั่นคง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ โตไม่หยุดอย่างแน่นอน อย่างที่เราได้รับรู้รับทราบถึงเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาถดถอยลงทุกวัน

โลกของการแข่งขันในระบบทุนนิยมก็คงเป็นธรรมดา “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก, ปลาเร็วกินปลาช้า” บนเวทีเศรษฐกิจโลกอาเซียน ที่เราเดินตามตูดชาติยุโรป – อเมริกา พวกสร้างโอกาส และมีโอกาสในภูมิภาคแห่งนี้.... เราจำเป็นต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต..............

ในฐานะประชากรอาเซียนคนหนึ่ง ที่ชักชวน พาท่านท่องเที่ยว เดินทางสู่ประเทศอาเซียนประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว จีน พม่า .... เพื่อรองรับโครงการต่างๆ อย่างรถไฟความเร็วสูง ยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิตส์ติกส์ของจังหวัดต่างๆ และในอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่า “เชียงใหม่” จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางสนับสนุนการท่องเที่ยว การขนส่ง ฯลฯ  ในภูมิภาคแห่งนี้ก็ว่าได้ ...... (ท่องเที่ยวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในภูมิภาคนี้ วี อาร์ พี ทัวร์  แอนด์ ทราเวล - มีประสบการณ์จริง...ติดต่อได้ทุกวัน  053-453233 หรือ 081-9606463... เราให้คำตอบคุณได้มากกว่า........)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
ทหารสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อข้อมือเหล็กองค์ใหม่ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   


พล.ต.อรรคเดช     ครุฑเวโช  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก องค์ใหม่ สูง 2.90 เมตร( 290 ซม ) น้ำหนัก 297 กิโลกรัม  เป็นทองสัมฤทธิ์  เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กเก่า

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
อ่านเพิ่มเติม...
 
หาทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระธาตุดอยน้ำค้าง PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

                      

ทางคณะศรัทธาได้จัดผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำองค์ผ้าป่าทอดถวายที่วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาทเศษ เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้เป็นที่เก็บรักษาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพุทธคยาประเทศอินเดีย เพื่อถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาสืบไป

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
อ่านเพิ่มเติม...
 
มจ.ภีศเดช รัชนี ร่วมส่งเสริมชาวบ้านที่สูงปลูกป่าไม้ไว้ใช้สอย PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นประธานส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในป่าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอย ผู้ช่วยศาสดาจารย์ ดร.บุญวงค์ ไทยอุตส่าห์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการป่าชาวบ้านฯ มูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับที่มาของป่าไม้ที่สูงเพื่อชาวบ้าน ซึ่งทราบว่าในปัจจุบันนั้นป่าไม้ถูกตัดโค่นลงจำนวนมาก ทางโครงการหลวงเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อีกไม่นานป่าไม้ต้นทุนน้ำก็คงหมดป่า จึงได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าในพื้นที่ของชาวบ้านที่ว่างเปล่าเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านเองและสามารถตัดมาใช้สอยได้ โดยลดการตัดไม้ป่าธรรมชาติลงได้ โดยชาวบ้านปลูกเอง ดูแลเอง ตัดใช้สอยเอง ซึ่งจะสามารถรักษาป่าธรรมชาติลงได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการดำเนินงานตามพระราชดำริ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างยั่งยืน

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้175
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้799
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้974
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9558
mod_vvisit_counterเดือนนี้18249
mod_vvisit_counterทั้งหมด1480297

มีผู้ใช้งาน: 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 54.80.123.20