กิ่วผาวอก...เส้นทางใกล้สุด PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

 

กิ่วผาวอก...เส้นทางใกล้สุด

สู่ฆัณฑะเลย์....ตองยี....ทะเลสาปอินเล ฯลฯ 

อันที่จริงโลกของเราที่อาศัยอยู่นี่มันช่าง “ซับซ้อน” ซ่อนเงื่อน  ไปด้วยผลประโยชน์มากมาย

ของแต่ละก๊ก แต่ละกลุ่ม ประโยชน์ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ข้างโลก หรือโลกที่ไร้พรมแดน โลกาภิวัตน์ ประชาคมซักโลกต่างปกป้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  จึงเกิดกลุ่มต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของโลก


 โดยเฉพาะซีกโลกอาเซียนที่มีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรประมาณ  600 ล้านคน ที่พยายามรวมตัวกันเพื่ออำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะเมื่อรวมกันคู่ค้าสำคัญประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็จะทำให้เกิดมวลรวมเศรษฐกิจครึ่งค่อนโลก

คาดว่าในปี พ.ศ. 2558 ประตูสู่การค้าการลงทุนภาคเหนือตอนบนจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของโลกเชื่อมโยงกับ จีเอ็มเอส GMS (Greater Mekong Sub regional Economic Cooperation : GMS-EC) เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคม อาร์สามเอ (R3a: ไทย  ลาว  จีน) และเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอาเซียน AEC (ASEAN Eonomic Community)

โดยเฉพาะ “กิ่วผาวอก” อ.เชียงดาว ใกล้ๆ กับ อ.ฝาง ประมาณร้อยกว่ากิโลจะเป็นจุดผ่อนปรน เส้นทางคมนาคมสู่ฆัณฑะเลย์-ตองยี-ย่างกุ้ง ประเทศพม่า และอาจเชื่อมต่อไปยังอินเดีย บังกลาเทศ และปากีสถานใต้........ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งการค้าชายแดนที่เราจะไปมาหาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กับ “โลกไร้พรมแดน” ในเขตภูมิภาคของเราที่มีประชากรค่อนครึ่งโลก และความ มั่งคั่ง มั่นคง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ โตไม่หยุดอย่างแน่นอน อย่างที่เราได้รับรู้รับทราบถึงเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาถดถอยลงทุกวัน

โลกของการแข่งขันในระบบทุนนิยมก็คงเป็นธรรมดา “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก, ปลาเร็วกินปลาช้า” บนเวทีเศรษฐกิจโลกอาเซียน ที่เราเดินตามตูดชาติยุโรป – อเมริกา พวกสร้างโอกาส และมีโอกาสในภูมิภาคแห่งนี้.... เราจำเป็นต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต..............

ในฐานะประชากรอาเซียนคนหนึ่ง ที่ชักชวน พาท่านท่องเที่ยว เดินทางสู่ประเทศอาเซียนประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว จีน พม่า .... เพื่อรองรับโครงการต่างๆ อย่างรถไฟความเร็วสูง ยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิตส์ติกส์ของจังหวัดต่างๆ และในอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่า “เชียงใหม่” จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางสนับสนุนการท่องเที่ยว การขนส่ง ฯลฯ  ในภูมิภาคแห่งนี้ก็ว่าได้ ...... (ท่องเที่ยวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในภูมิภาคนี้ วี อาร์ พี ทัวร์  แอนด์ ทราเวล - มีประสบการณ์จริง...ติดต่อได้ทุกวัน  053-453233 หรือ 081-9606463... เราให้คำตอบคุณได้มากกว่า........)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
ทหารสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อข้อมือเหล็กองค์ใหม่ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   


พล.ต.อรรคเดช     ครุฑเวโช  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก องค์ใหม่ สูง 2.90 เมตร( 290 ซม ) น้ำหนัก 297 กิโลกรัม  เป็นทองสัมฤทธิ์  เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กเก่า

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
อ่านเพิ่มเติม...
 
หาทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระธาตุดอยน้ำค้าง PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

                      

ทางคณะศรัทธาได้จัดผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำองค์ผ้าป่าทอดถวายที่วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาทเศษ เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้เป็นที่เก็บรักษาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพุทธคยาประเทศอินเดีย เพื่อถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาสืบไป

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
อ่านเพิ่มเติม...
 
มจ.ภีศเดช รัชนี ร่วมส่งเสริมชาวบ้านที่สูงปลูกป่าไม้ไว้ใช้สอย PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นประธานส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในป่าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอย ผู้ช่วยศาสดาจารย์ ดร.บุญวงค์ ไทยอุตส่าห์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการป่าชาวบ้านฯ มูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับที่มาของป่าไม้ที่สูงเพื่อชาวบ้าน ซึ่งทราบว่าในปัจจุบันนั้นป่าไม้ถูกตัดโค่นลงจำนวนมาก ทางโครงการหลวงเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อีกไม่นานป่าไม้ต้นทุนน้ำก็คงหมดป่า จึงได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าในพื้นที่ของชาวบ้านที่ว่างเปล่าเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านเองและสามารถตัดมาใช้สอยได้ โดยลดการตัดไม้ป่าธรรมชาติลงได้ โดยชาวบ้านปลูกเอง ดูแลเอง ตัดใช้สอยเอง ซึ่งจะสามารถรักษาป่าธรรมชาติลงได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการดำเนินงานตามพระราชดำริ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างยั่งยืน

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทหารนำชาวบ้านปลูกป่าที่ถูกชาวบ้านบุกรุก PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   


พ.อ.วรยุทธ   ด้วงกลัด  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง เป็นประธาน ปลูกป่าเทิดพระเกียรติในหลวง ที่บ้านท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา โรงเรียนบ้านสันทรายคลองน้อย โรงเรียนบ้านโป่งถืบ และฝ่ายปกครองอำเภอฝาง อส. และกองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉเพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง พร้อมหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ชาวบ้านท่าสะแล และหน่วยป่าไม้เหมืองแร่ หน่วยอาสาสมัครชมรมออฟโรด หน่วยงานเอกชนชาวต่างชาติที่สนใจอีกจำนวนหนึ่ง จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คนเศษ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้185
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้616
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้185
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5017
mod_vvisit_counterเดือนนี้16109
mod_vvisit_counterทั้งหมด1524613

มีผู้ใช้งาน: 14 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
ไอพี: 54.159.91.117