**ลักลอบทิ้งขยะริมน้ำปิงตอนบนแล้วเผาเดือดร้อนชาวบ้าน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.

            จากการที่มีชาวบ้านร้องเรียนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการลักลอบทิ้งขยะริมลำน้ำปิงตอนบน และลักลอบเผาขยะ  บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ส่งผลมลพิษ กลิ่นเหม็นขยะเดือดร้อนถึงชาวบ้าน ที่ได้เสียค่าจัดเก็บขยะแล้วเดือนละ 20 บาท ถึง 1,100 บาท โดยทาง อบต. แจกถุงให้ 3ใบ ถึง 40 ใบ ตามแต่ใช้น้อยใช้มาก เป็นบ้านเรือนก็จ่ายน้อย เป็นร้านค้า หรือร้านอาหารก็จ่ายมาก แจกถุงดำเพื่อใส่ขยะ แต่ก็มีปัญหาไม่สามารถมาเก็บขยะตามกำหนดให้หมดไปได้ในแต่ละวัน และสัปดาห์ มีการร้องเรียนถึง ทางอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัญหานั้นส่งผลกระทบทั้งชาวบ้าน และผู้ประกอบการร้านค้าที่มีขยะมาก  บางรายไม่ยอมจ่ายค่าซื้อถุงดำ ก็หาทางออก โดยนำเอาขยะไปทิ้งในป่าข้างลำน้ำปิง เพื่อแก้ปัญหาของตนเองแต่สร้างความเดือดร้อนกับส่วนรวม และอาจลุกลามไปมากขึ้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบเรื่องสั่งให้ทาง ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ปัญหาด่วน ทางตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า ปลัดอบต. เชียงดาว ปลัด เทศบาลเชียงดาว ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน จะได้จัดเวรยามเฝ้าพื้นที่ริมน้ำและจุดที่มักลักลอบนำขยะมาทิ้ง ติดป้ายประกาศ และประกาศเสียงตามสายแจ้งชาวบ้าน และให้ทาง อบต. ทำการไถกลบขยะที่มีอยู่และห้ามเผาอีก ให้ชาวบ้านนำขยะทิ้งในที่ๆ ทาง อบต. จัดให้เท่านั้น ใครยังลักลอบนำมาทิ้ง ให้ทั้งจับปรับตามกฎหมาย ส่วนเรื่องราคาที่มีส่วนต่างกันนั้นให้ทาง อบต. หาทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะชาวบ้านร้องเรียนนั้นเรื่องค่าจัดเก็บว่าไม่ยุติธรรม เก็บแพงมากแต่ไม่สามารถเก็บขยะให้หมดได้สร้างปัญหามลภาวะในท้องถิ่น  นายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแทน ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้ให้ทาง อบต.ดำเนินการแก้ปัญหา ทำการไถกลบ  ปักป้ายห้ามทิ้ง จะทำการประกาศห้ามนำมาทิ้งตามที่สาธารณะ ให้ทำการทิ้งที่ๆ ทาง อบต.จัดให้เท่านั้น  ให้ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามเพื่อทำการดูแล ถ้ามีการลักลอบนำมาทิ้งให้จับดำเนินตามกฎหมาย แจ้งประกาศให้ทราบทุกคนตามเสียงตามสายและประชุมประจำเดือน

นายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง ชาวบ้านได้ถามทาง อบต.ว่าการเก็บเงินค่าบริการขยะนั้นไม่เท่าเทียมกัน มีที่อื่นเขาทำกันแบบนี้หรือไม่ทั่วทั้งประเทศหรือ  ซึ่งนายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว ชี้แจงว่าเขาทำกันแบบนี้เหมือนกัน เพราะทาง อบต.ต้องจ้างบริษัทเอกชนมาทำการเก็บ และนำไปทิ้งที่อำเภอฮอด  ระยะทางไปกลับกว่า 320 กิโลเมตร ซึ่งจ้าง ตันละ 800 บาท ,1,000 บาท,1,200 บาท  ตามระยะทางใกล้ไกล แต่ที่น่ากลัวคือ ที่นี่เป็นต้นน้ำปิง ถ้ามีขยะอันตรายมาลักลอบทิ้งริมน้ำปิงหรืออาจหลุดลงน้ำไปคนที่อยู่อาศัยกลางน้ำ ปลายน้ำ อาจได้รับผลกระทบ 

            จากการที่มีชาวบ้านร้องเรียนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการลักลอบทิ้งขยะริมลำน้ำปิงตอนบน และลักลอบเผาขยะส่งผลมลพิษและกลิ่นเหม็นขยะเดือดร้อนถึงชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้เสียค่าจัดเก็บขยะแล้วเดือนละ 20 บาทถึง 1,100 บาทโดยทาง อบต.แจกถุงให้ 3ใบ ถึง 40 ใบ ตามแต่ใช้น้อยใช้มาก เป็นบ้านเรือนก็จ่ายน้อยเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารก็จ่ายมาก แจกถุงดำเพื่อใส่ขยะ แต่ก็มีปัญหาไม่สามารถมาเก็บขยะตามกำหนดให้หมดไปได้ในแต่ละวันและสัปดาห์ มีการร้องเรียนถึง ทางอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัญหานั้นส่งผลกระทบทั้งชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าที่มีขยะมาก  บางที่ไม่ยอมจ่ายค่าซื้อถุงดำ ก็หาทางออกโดยนำเอาขยะไปทิ้งในป่าข้างลำน้ำปิง เพื่อแก้ปัญหาของตนเองแต่สร้างความเดือดร้อนกับส่วนรวม และอาจลุกลามไปมากขึ้น  เรื่องทราบถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ทาง ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์  นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการแก้ปัญหาด่วน

1.มีการเผาขยะในเวลากลางคืนส่งกลิ่นรบกวนประชาชน

 2.การจัดเก็บค่าบริการโดยแจกถุงดำใส่ขยะแพง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มีการขายถุงขยะในราคาที่แพงเกินกว่ากฎหมายกำหนด  ราคาถุงขยะที่ขาย จำนวน 3 ถุงราคา 20 บาท,  จำนวน 5 ถุงราคา 60 บาท, จำนวน 11ถุงราคา 330 บาท,จำนวน15ถุงราคา 440 บาท,  จำนวน19ถุงราคา  550บาท, จำนวน30ถุงราคา 880 บาท, จำนวน38ถุงราคา 1,100 บาท ฯ ทางนายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง สื่อท้องถิ่น จิตอาสาเพื่อความถูกต้อง ได้นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจง และมีชาวบ้านนำใบเสร็จค่าเก็บขยะมาเป็นหลักฐาน  และนางนัฏนุช ประเสริฐทอง เจ้าของร้านอาหารก็ได้นำหลักฐานมาชี้แจงกับสื่อ ว่าจ่ายตามที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรียกมา ราคา 1,100 บาทต่อเดือน

3.มีการลักลอบนำเอาขยะมาทิ้งข้างลำน้ำปิงตอนบน จำนวนมาก แต่สื่อไปที่เกิดจริงมีการเผาชิงไปก่อนแล้ว แต่เหลือที่เผาไม้ไหม้จำนวนหนึ่งเป็นพวกผ้าอนามัย  แฟมเฟริส  และขยะที่ยังนำมาทิ้งใหม่ๆจำนวนหนึ่ง

นางนัฏนุช ประเสริฐทอง เจ้าของร้านอาหารชี้แจงว่าการเก็บเงินนั้นจริงแล้วตัวเองเสียภาษีไปแล้ว และยอมเสียเงินอีก1,100 บาทต่อเดือนเพื่อให้ทาง อบต.มาเก็บขยะที่ร้านตนเอง  แต่ก็ไม่สามารถมาเก็บตามวันเวลา ซึ่งตนเองต้องจัดระบบเองโดย แยกขยะส่วนหนึ่งแจกชาวบ้านไปเลี้ยงสัตว์ และขยะที่เหลือก็จัดลงหลุมเพื่อรอฝังกลบเอง แต่เสียเงินมากกว่าคนอื่นๆไม่เข้าใจว่าทำไมเก็บแพงแล้วไม่จัดเก็บขยะตามตกลงกัน

ทางนายชัย  อิธรรมะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้กล่าวว่าถุงขยะไม่ใช่ขายถูกหรือแพงแต่เป็นการแจกให้เพื่อนำขยะใส่ใครมีขยะน้อยจ่ายน้อย ใครมีขยะมากก็จ่ายมาก และได้ทำการประชาคมชาวบ้านไปแล้วก็ผ่านแล้วถึงทำการเก็บตามอัตตราดังกล่าว  ซึ่งจะแก้ปัญหาขยะกันต่อไป

นางบัวผัน  คุณา  ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาร่วมชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวได้ทำการประชาคมชาวบ้านไปแล้วก็ผ่านแล้วถึงทำการเก็บตามอัตตราดังกล่าว  ซึ่งชาวบ้านนั้นไม่มีปัญหาเรื่องขยะและเรื่องค่าธรรมเนียมจ่ายค่าขยะ และทางหมู่บ้านรณรงค์แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง

นายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแทน ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้ให้ทาง อบต.ดำเนินการแก้ปัญหา ทำการไถกลบ  ปักป้ายห้ามทิ้ง และจะทำการประกาศห้ามนำมาทิ้งตามที่สาธารณะ ให้ทำการทิ้งที่ที่ทาง อบต.จัดให้เท่านั้น และให้ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามเพื่อทำการดูแล ถ้ามีการลักลอบนำมาทิ้งให้จับดำเนินตามกฎหมาย แจ้งประกาศให้ทราบทุกคนตามเสียงตามสายและประชุมประจำเดือน

นายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง ชาวบ้านได้ถามทาง อบต.ว่าการเก็บเงินค่าบริการขยะนั้นไม่เท่าเทียมกันนี้มีที่อื่นเขาทำกันแบบนี้หรือไม่ทั่วทั้งประเทศหรือ  ซึ่งนายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว ชี้แจงว่าเขาทำกันแบบนี้เหมือนกัน เพราะทาง อบต.ต้องจ้างบริษัทเอกชนมาทำการเก็บและนำไปทิ้งที่อำเภอฮอด 160 กว่ากิโล ซึ่งจ้าง ตันละ800 บาท ,1,000บาท,1,200 บาท  ตามระยะทางใกล้ไกล

และทางนายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว ชี้แจงว่าทั้งทาง อบต.และเทศบาลทั่วทั้งอำเภอเชียงดาว ทางอำเภอจะจัดทำรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทราบเรื่องการจัดแยกขยะและการทิ้งขยะไม่ให้สร้างปัญหาต่อไป ปัญหาเราแก้ได้

DSC08189

DSC08172

 

DSC08175

DSC08186

DSC08187

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้599
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้828
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2220
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8538
mod_vvisit_counterเดือนนี้25808
mod_vvisit_counterทั้งหมด1793792

มีผู้ใช้งาน: 30 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
ไอพี: 107.20.10.203