**ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมชนนีพันปีหลวง พิมพ์
เขียนโดย VRP   

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 .
พระครูสุจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง พระอาวุโส ทำการแทน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ พันเอก ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร มาทำการแทน พลตรีหม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือฯ เป็นประธานในพิธีในส่วนของประชาชน พร้อมกับจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจพร้อมกับพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ผู้ริเริ่มโครงการ พร้อมส่วนราชการอำเภอไชยปราการ นักเรียน ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้ร่วมกันมาทำความดีด้วยหัวใจ ทำการปลูกป่าต้นแหล่งน้ำที่สวนป่าพุทธชยันตี น้ำรูห้วยออด บ้านปาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในปีนี้เป็นปีมหามงคลเป็นปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง ทุกส่วนได้เข้ามาร่วมกันสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สองพระองค์ โดยทาง พันเอก ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้เป็นประธานเปิดกรวยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนายธีรพงษ์ อินทร์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดกรวยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้ร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นป่าที่พื้นที่ป่าพุทธชยันตี จำนวนทั้งหมด 1,500 ต้น เป็นต้นพยุง ต้นไม้แดง ต้นไม้ประดู่ ต้นไม้มะค่าโมง ต้นไม้ยางนา ต้นมะขาม พร้อมกับทางคณะสงฆ์ได้ปลูกต้นไม้ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาต้นมหาโพธิ ต้นไทร ต้นสาละ มีส่วนราชการจิตอาสาประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 1,000 คน และคณะพระสงฆ์สามเณรเข้าร่วมจำนวน 300 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติโดยการทำความดี ในวันนี้ทุกคนมาด้วยหัวใจและมาด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการป่าพูทธชยันตีนี้ได้มีคณะทำงานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ “น้ำแลกป่า โดยพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ผู้ริเริ่มโครงการได้ทำการขอคืนซื้อคืนพื้นที่เขาหัวโล้นจากการบุกรุกของชาวบ้านเพื่อทำการปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากหาน้ำได้ยากจึงมีคนนำที่มาถวายและซื้อคืนในบางส่วน ทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ พร้อมกับคณะทำงานจึงคิดทำการปลูกป่าคืนธรรมชาติเพื่อพัฒนาต้นทุนแหล่งน้ำ จนได้น้ำคืนสมความมุ่งหมายและได้ขุดอ่างเก็บพักน้ำ เพื่อแก้ปัญหาในหน้าแล้ง จัดทำอ่างเก็บน้ำสะอาด เพื่อทำระบบประปาภูเขาให้กับประชาชน และยังรณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษเลิกใช้สารเคมีเพื่อแก้ปัญหาทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากสารพิษ ได้ทำการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่านั้นมาร่วม 30 ปี จนวันนี้เป็นป่าแล้วในส่วนหนึ่งประมาณ 100 กว่าไร่ และจะทำการปลูกเพิ่มจนเต็มป่าโดยร่วมกับทุกส่วนทั้งส่วนราชการและประชาชน เยาวชน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

DSC07579

DSC076321

 

DSC07576-800x445

DSC07575

DSC07596

DSC07608

DSC076273

DSC07629

DSC076251

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com