** เนปิดอว์..ทะเลสาบอินเล..พุกาม..มัณฑะเลย์ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

เนปิดอว์...ทะเลสาบอินเล..พุกาม..มัณฑะเลย์

            * ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-ตองอู-เนปิดอว์

            * ตองยี-กะลอว์-พินตะยะ.....

                ทริป....เที่ยวนี้เราจะพาผู้อ่านสัมผัสอารยธรรมเก่าแก่ และประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน และถือเป็นเพชรเม็ดงามในกลุ่ม “อาเซียน” ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ เจาะลึกเข้าไปชมความงามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมในมติของกาลเวลาร่วมสมัย กับการเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตของผู้คน....กว่า 12 ปี ที่ผ่านมา....ที่ผู้เขียนเดินทางท่องเที่ยว เปิดโลก รัฐฉาน อย่าง ตองยี ทะเลสาบอินเล กะลอว์ พินตะยะ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

                พม่า.....หรือเมียนมาร์.....เจาะลึกเข้าไปสู่เส้นทางเมืองหลวงใหม่ “กรุงเนปิดอว์” ที่มีการออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับการเจริญเติบโต โดยแบ่งผังเมืองออกเป็น 4 โซน หลักคือ โซนราชการ โซนโรงแรม โซนอุตสาหกรรม โซนทหาร ปัจจุบันกรุงเนปิดอว์ มีประชากรย้ายเข้าไปกว่า 9 แสนคนแล้ว มีโรงแรมอยู่ 24 แห่ง กว่า 1,600 ห้อง....แต่นี่เป็นเพียงจุดเล็กๆ เท่านั้น

                จุดเด่นของ “กรุงเนปิดอว์” คือ “โซนของทหาร” ที่ประกอบไปด้วยศูนย์ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย คลังอาวุธปัจจัย และน่าตื่นตาตื่นใจกับถนน 20 เลน ตรงไปสู่อาคารรัฐสภาอันยิ่งใหญ่อย่างน่าพิศวง.....

                ผู้เขียน.....เคยนำ ยุทธศาสตร์ ในรูปแบบของพม่าเชิง “อุดมการณ์” (ฉบับที่ 145 หน้า 3) ที่ออกมา 4 รูปแบบ ด้านการปกครอง มีสิงคโปร์เป็นต้นแบบ, ด้านการลงทุน มีจีน และเกาหลีเป็นต้นแบบ, ด้านการพัฒนาตลาดทุน มีญี่ปุ่น เป็นต้นแบบ, ด้านการเกษตร มีเวียดนามเป็นต้นแบบ, ด้านการท่องเที่ยวน่าจะเอาประเทศไหนดีเป็นต้นแบบ....ทริป เที่นี้จะได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนถามเพื่อนนักธุรกิจชาวพม่าดู.....

                ก็ขอผ่านเมืองหลวงเก่า “ย่างกุ้ง” หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ที่มีโบราณสถานที่สำคัญๆ และเคยนำมาเขียนในรายการท่องเที่ยวหลายครั้ง และสื่อทีวีต่างๆ ก็นำเสนอ.....ก็จะขอเมืองที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอย่างเป็นทางการ อย่างเช่นเมือง “ตองอู” อดีตเมืองแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย พม่า อันยาวนาน ปกครองโดยราชวงค์ตองอู ที่คนไทยรู้จักกันดี คือ “พระเจ้าบุเรงนอง” สงครามประวัติศาสตร์ระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเจ้าบุเรงนอง หรือ ผู้ชนะสิบทิศ

                ทริปทัวร์ของเรา พานักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าประเทศพม่าร่วม 10 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่โดยรถภายในประเทศพม่า และรถไทย อย่างเช่น ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา (เขตปกครองพิเศษที่ติดกับประเทศจีน)....โดยสายการบินภายในประเทศ โดยขึ้นเครื่องที่สนามบินท่าขี้เหล็ก สู่สนามบินเฮโฮ พาชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตการใช้เท้าพายเรือ(ขาเดียว) ทำการเกษตรสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ปลูกพืชผักตามธรรมชาติ....ถ้ำพินตะยะ ที่มีพระพุทธรูปมากถึง 9,000 องค์.....เมืองตองยี (ตองจี) เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงถึง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล

                เรามีโปรแกรมเที่ยวพม่าเชิงลึก ที่เรามีประสบการณ์ ก่อนการเดินทาง และชาวพม่าโดยวิถีชีวิตที่แท้จริง รักความสงบ เคารพวัฒนธรรมประเพณี.........โปรแกรมเปิดใหม่ “กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาติอินทร์แขวน-ตองอู-เนปิดอว์ (เมืองหลวงใหม่) 3 คืน 4 วัน, กะลอว์-พินตะยะ-ทะเลสาบอินเล-ตองยี 3 คืน 4 วัน, ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์- 4 คืน 5 วัน ฯลฯ

                ท่องเที่ยวสุดคุ้ม คุ้มค่า หรู มีระดับ ราคาสมเหตุสมผล ไม่บิดเบือนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี.....ผสมกลมกลืนท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ “กินอิ่ม นอนหลับ ไปกลับปลอดภัย”.........ทุกเส้นทางท่องเที่ยวทั่วโลก เรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำ จองตั๋วเครื่องบินกลุ่มทัวร์ สัมมนา การเดินทางเป็นคณะ กลุ่ม บุคคล ทำประกันการเดินทางท่องเที่ยว ตามกฎหมายกำหนด....ไม่ไปทัวร์กับเรายินดีให้คำปรึกษา ก่อนการเดินทาง แบบประหยัดราคา.....จริงใจ จริงจัง...เพื่อนแท้ร่วมการเดินทาง....วี อาร์ พี ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ในอนุญาตเลขที่ 21/00573 โทร 053-453233,www.vrp.co.th, vrp_review@hotmail.com……..“หนึ่งในสายงานบริการ การท่องเที่ยว ที่ไม่เป็นสองรองใคร 

 DSC00478

DSC00224

DSC00265

DSC00320

DSC00326

DSC00342

DSC00356

DSC00360

DSC00365

DSC00368

DSC00380

DSC00428

DSC00434

DSC00440

DSC00453

DSC00515

IMG 1242

IMG 1245

 

alt

 

alt

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
** มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ และลันเตา 4 วัน 3 คืน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง

ดิสนีย์แลนด์ และลันเตา

4 วัน 3 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ มาเก๊าØ CITY  TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม /ชิมขนมพื้นเมือง /

โบสถ์เซ็นต์ปอล /เซนาโด้ สแควร์) / เดอะเวเนเชี่ยน

…… ½  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออก

สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร                             สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

…… Q นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ (FD3602 /1020-1350)

(มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง)

…… ถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  …นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงาม  อ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้น   ป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอ พรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่  ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาว  ของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา   และจีนเมื่อปีค.ศ.1844  นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว  และตำนานของต้นไม้แห่งความรัก (นำท่านเลือกซื้อขนมพื้นเมือง และอาหารเสริมเพื่อเป็นของฝาก ) ...นำท่านชม โบสถ์ เซ็นต์ปอล(St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ  ป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออก ไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้า ด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนา   โน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ..ให้  ท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้ สแควร์หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊าย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านเดินเที่ยวและแวะ  เลือกซื้อสินค้าตามต้องการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพัก POUSADA MARINA INFANTE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

...หลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว  ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10นาที  เดอะ เวเนเชี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ  (ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) หรือท่านจะทดลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนตามอัธยาศัยก็ได้ ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้ (www.venetianmacao.com)

*** จากเวเนเชี่ยนกลับโรงแรมที่พัก ลูกค้าต้องเดินทางกลับเองค่ะ ***

วันที่สอง มาเก๊า ฮ่องกง(โดยเรือเฟอรี่) *เที่ยวดิสนีย์แลนด์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 

หลังอาหารนำท่านนั่งเรือ FERYY ... เดินทางสู่เกาะฮ่องกง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย เป็นสวนสนุกและรีสอร์ต ระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่               

4เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อนเวลาสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ ชมเพื่อนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์, มินนี่, โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบำอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนั้น ก็จะมีร้านช้อปปิ้งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ เป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอล และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน

4ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย  นำเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน” และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์

4แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จำลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้” งานเลี้ยงน้ำชาของคนทำหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานนี้ต้องไม่พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง โดยเฉพาะโดยผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์อีกมากมาย

4แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ”( Jungle River Cruise)  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตาม แม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลัก ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุก ให้กับผู้ที่เข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน  ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด  , Tazan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน

*ช่วงเย็นก่อนสวนสนุกจะปิด 30 นาที ท่านจะได้พบกับ โชว์ดอกไม้ไฟ อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่ง    ของดิสนีย์แลนด์ *

(อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย)

เข้าพัก L’ HOTEL NINA ET CONVETION CENTER (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮ่องกงØ ซิตี้ทัวร์ (จุดชมวิววิคตอเรีย/อ่าวรีพลัสเบย์ /โรงงานจิวเวอรรี่) /ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

 เช้า J รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 

 

ชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน    นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดนะค่ะ)จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับระสบการณ์   ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้า

ด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน   (อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

เข้าพัก L’ HOTEL NINA ET CONVETION CENTER (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

 วันที่สี่      ฮ่องกง Ø อิสระช้อปปิ้ง เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า กลับกรุงเทพฯ

เช้า  J รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ ที่ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งกันต่ออย่างจุใจมีเวลาให้ท่านทั้งวัน หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกก็ได้ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

(อาหารกลางวัน และ เย็น  อิสระตามอัธยาศัย)

2150   เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3607

2335 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

***************************************** 

หมายเหตุ :

1. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 HKD /วัน /ท่าน และคนขับรถ 10 HKD /วัน /ท่าน

หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 4 วัน จ่ายทิปไกด์ท้องถิ่น 40 HKD /ท่าน และทิปคนขับรถ 40 HKD /ท่าน

(ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ = 80 HKD ต่อทริปนี้ค่ะ)

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

3. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ  และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้าเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

4. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง(เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง

5. เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 5000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง

พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 • ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ และ

จะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง

 • กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ในอัตราตั๋วเต็มราคา
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 3วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
** สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

ย่างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า

เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์

แห่งกรุงหงสาวดี

ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อันศักดิ์สิทธิ์

3 คืน 4 วัน โดย ………

สายการบินแอร์บากัน (W9)

พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า, พระราชวังแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดี

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพม่าเชื่อว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการครบ 3 ครั้งแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญ

 กำหนดการเดินทาง

วันแรก                   เชียงใหม่  – ย่างกุ้ง

12.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานอากาศนานาชาติ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ    คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

14.30 น.          บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์บากัน W9 -9608 Q

15.00 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง จากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า

นำชมปาง ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ และแวะนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางไปผ่านชมพระเจดีย์ สุเล ( Sule Pagada ) องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งจากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

18.00 น. ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศไชน่าทาวน์เมืองย่างกุ้ง ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ã โรงแรม Park Royal Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง        ย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร (ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน สำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง  หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็ก ๆ อยู่แล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไป ต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ 100 บาท)นำชมเจดีย์กาบาเอ(KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 – 2499 โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

12.30 น. ถึงเมืองหงสาวดี ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “เจ้าสัว”

หลังอาหารกลางวัน นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน  แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo)

16.00 น. ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก (โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)

พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น

ã โรงแรม  Kyaithiyo / Mountain Top Hotel

วันที่สาม        ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง

05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ก่อนกลับ

06.00 น. ä รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

07.30 น. ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร 555

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำคณะ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง ท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร

17.30 น.          นำท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก (บุพเฟ่ต์)

พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

โรงแรม… Park Royal Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่           ย่างกุ้ง - ช้อปปิ้งตลาด สก๊อต – เชียงใหม่

07.00 น.          ä อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก...

หลังจากนั้นนำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

10.00 น.          ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง

12.00 น           บินลัดฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์บากัน W9 9607 Q

13.30 น           ถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องละ  2 ท่านๆละ                                 22,000    บาท

เด็ก 2-12  ขวบพักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง ท่านละ                              -                บาท

เด็ก 2-12  ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง ท่านละ                          -                 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                               22,000      บาท

(การันตี 10 ท่าน ออกเดินทางได้แน่นอน แต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย กรณี 16 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน)

 

อัตรานี้รวม -    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ตามรายการ และรวมค่าภาษีน้ำมัน ณ วันทื่ ………………………………….

-          ค่า VISA  เข้าประเทศพม่า  810 baht

-          ค่ารถนำเที่ยวและค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ

-          ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

-          มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,

-           ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

-           และการประกันความรับผิดชอบส่วนบุคคล(Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม -     ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ

-          ค่านั่งเสลี่ยง ท่านละ 20 USD ( ใช้คนแบก 4 คน ไม่รวมค่าทิปต่างหาก ปกติน้ำใจคนไทยจะจ่ายให้ทั่งสี่คน คนละ 3000 จ๊าดหรือ 120 บาทต่อคน )

-          ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจาก วันทื่ …………………………………… (กรณีราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นราคา )

หมายเหตุ -     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

 

 

การเตรียมเอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวหรือฟ้าเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 อาทิตย์ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  800 บาท ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

alt

alt

alt

alt

 

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
สบายดี หลวงพระบาง พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างช้าๆแบบสโลวไลฟ์ PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

แพคเกจทัวร์ อำเภอไชยปราการ -อ.ฝาง-อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงพระบาง

5วัน 4 คืน ไปเรือกลับรถ

สบายดี หลวงพระบาง พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างช้าๆแบบสโลวไลฟ์

ดินแดนขุนเขา และมรดกโลกที่ผ่านสมรภูมิสงครามมายาวนาน

เมืองเล็กๆ ที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกับชาวไทย ที่มีประชากรประมาณ  6  ล้านคน แต่มีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่า 236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ เหมือนครั้งหนึ่งภาคเหนือบ้านเฮา

ในอดีต “หลวงพระบาง” เคยเป็นเหมืองหลวงเก่าของลาวมาก่อน หรือที่หลายคนรู้จักในนาม “อาณาจักรล้านช้าง” ..... เมืองขององค์การยูเนสโก้ยกให้หลวงพระบาง เป็นเมือง “มรดกโลก” ชื่อเสียงของหลวงพระบางจึงเป็นที่รู้จักของชาวโลก.... ด้วยเมืองสงบ “อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีจิต” เหมือนก่อนๆ บ้านเรา.... หลวงพระบาง  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบรวมกับแม่น้ำโขง ช่องที่คดโค้งสวยงาม.... มองดูรอบๆ ไปทางไหน ดูสดสวย อุดมสมบูรณ์ไปหมด…………….

ก่อนมีชื่อเรียกขาน “หลวงพระบาง” มีชื่อเรียกว่า “เมืองชวา” และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ “เมืองเชียงทอง”.... กระทั่ง กษัตริย์ยุคขอบ ได้มอบพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระบาง” เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหล.... และเจ้าฟ้างุ้ม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หลวงพระบาง”.... เมืองที่คนไทยไปแล้วอยากไปอีก.... กับ หลวงพระบาง เมือง “มรดกโลก”………..

กำหนดการเดินทาง

วันแรก อำเภอไชยปราการ –อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

13.00 น.     คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายและพาคณะออกเดินทางผ่านไชยปราการ  -ฝาง-แม่อาย

15.00 น.    นำคณะถึงท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย พาคณะข้ามเรือฟากน้ำโขงสู่ สปป.ลาว เพื่อผ่านด่านพิธีการตรวจสอบเอกสาร

15.30 น.     พาคณะเช็คอินเพื่อนำสัมภาระเข้าเก็บไว้ที่โรงแรม

16.00 น.    พาคณะเที่ยวชมและซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่เกาะดอนซาว สินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง สปป.ลาว

17.00 น     พาคณะพร้อมกันที่เคาร์เตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00 น.   พาคณะเข้าชมบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่  ชมตลาดกลางคืน บริเวณรอบบ่อนคาสิโน ตามอัธยาศัย

วันสอง อ.เชียงแสน -อ. เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-อุดมไซ-หลวงพระบาง

05.00 น.            พาคณะพร้อมเช็คเอ้าวท์เพื่อนำสัมภาระออกจากโรงแรม

05.30 น.            พาคณะเดินทางยังท่าเรือ เพื่อนั่งเรือข้ามฟากมายัง ท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน จ.เชียงราย

06.00 น.            พาคณะออกเดินทางจากท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน ไปยังอำเภอเชียงของ

07.30 น.            พาคณะผ่านด่านพิธีการตรวจสอบเอกสารขาออก    นำท่านข้ามเรือข้ามฟากน้ำโขงสู่ด้าน

“ห้วยทราย” สปป.ลาว พาลูกทัวร์ไปขึ้นเรือขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือ

ล่องเรือไปตามลำน้ำโขง ไกด์ลาวบรรยายสองฟากฝั่งลำน้ำโขง

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  บนเรือเครื่องเสียง มี DVD  คาราโอเกะ  และมีกิจกรรมสนุกๆ

17.00 น.               ถึงที่พักเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

18.00 น.               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านซื้อของตลาดกลางคืน (Night Market)

พระบาง สินค้าจำพวกผ้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

วันที่สาม   ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน

 

05.30 น.               พาท่านตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตจำนวน

นับสองร้อยรูป พาท่านเดินชมตลาดเช้าโบราณหลวงพระบาง

07.00 น.               พาท่านกลับไปยังที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ3) จากนั้นนำทุกท่านชม พระราชวัง

หลวงอดีตวังของ เจ้ามหาชีวิตปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  และ ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของ                 ชื่อเมืองหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองหลวง พระบาง และ ชมโรงเมี้ยนโกศ สถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีศพจ้ามหาชีวิตพาท่านชมวัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธ รูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว และ

ชม พระธาตุหมากโม (แตงโม) พระธาตุที่มีรูปที่ใหญ่ ทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่งชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อ พระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโม มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้น

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ4) พาท่านไปเที่ยวน้ำตกกวางซีที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง   พร้อม

เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าลาวลือ เชิญทุกท่านสู่ พระธาตุภูสีนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่บนเนินเขา

และชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามทั่วเมืองหลวงมาหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นพระธาตุภูสีถือว่ามาไม่ถึง

หลวงพระบาง กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  ทุกคนพร้อมกันเพื่อร่วมรับประทานอาหาร(มื้อ5) และร่วมพิธีการบายศรีสู่ขวัญตาม ประเพณี พร้อม

ทั้งชมการฟ้อนรำ หลังจากนั้นพาท่านซื้อของตลาดกลางคืน (Night Market)พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี (หลวงพระบาง-อุดมชัย-หลวงน้ำทา)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อ6)  ออกจากที่พัก เดินทางจาก หลวงพระบางโดยรถปรับอากาศ

มาถึง อุดมไชย และเมืองหลวงน้ำทา

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ7) ที่ ปากมง (Pak Mong) เดินทางเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ     รับประทานอาหารเย็น (มื้อ8) พาท่านเที่ยวตลาดกลางคืนที่หลวงน้ำทา(เขตปกครองพิเศษจีนเช่าลาว

อยู่ในหลวงน้ำทา อยู่ห่างจากที่พักประมาณ 40 กิโลเมตร เขตปกครองพิเศษ) ไกด์จะเป็นผู้บรรยาย

พาท่านกลับที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า   (หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงใหม่)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า (มื้อ9) แล้วออกเดินทางไปหลวงน้ำทา

บ่าย    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ10) ออกเดินทางต่อไปที่ ตลาดอินโดจีน

16.00 น.    ถึงด่านห้วยทราย  นำท่านผ่านพิธีการออกจากฝั่งลาว นั่งเรือข้ามฟากน้ำโขงถึงฝั่งไทย อ. เชียงของ

17.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ11) พาท่านเดินทางจากเชียงของสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย

อัตรานี้รวมด้วย: - ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถโค้ด (รวมค่าเรือ)

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์

- ค่าโรงแรมพร้อมอาหารทุกมื้อ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม - ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีท่องเที่ยว

- ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า (แล้วแต่ศรัทธา)

หมายเหตุ - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นของราคาค่าโดยสารคมนาคม

- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

(แพ็คเกจ-เหมาจ่าย)

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำ

สิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

รวมถึงภัยธรรมชาติ

เอกสารประกอบการเดินทาง :

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

การชำระเงิน :      - ก่อนการเดินทาง 15 วัน

ชำระเงินสดได้ที่ -บ.วีระพันธ์-ซัพพลายเออร์ จำกัด  8/1 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ตรงข้ามโลตัสฝาง)

หมายเลขโทรศัพท์  053-453-233 และ 053-382-043

จำนวนวนผู้เดินทาง  30 คนขึ้นไป     ติดต่อสอบราคาได้ที่...สานิตย์  ชัยชนะฉิมพลี 081-960-6463

DSCF0678

DSCF0679

 

DSCF0693

DSCF0694

DSCF0717

DSCF0719

DSCF0724

DSCF0731

DSCF0740

DSCF0796

DSCF0814

DSCF0827

DSCF0828

DSCF0874

alt

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
** ราคาโปรโมชั่นแพ็คเกจพิเศษ เส้นทาง R3a ทัวร์เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) 3 คืน 4 วัน ไปรถกลับรถ PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

 

โปรแกรมแพ็คเกจพิเศษ (เส้นทาง R3a)เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)

 

จิ่งหง(JingHong) 3 คืน 4 วัน

 

ลักษณะการเดินทาง : ไปรถกลับรถ

 

สวนสนุก Wanda Theme Park

 

เมืองเชียงรุ้ง   หรือเมืองสิบสองปันนา เมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้า

 

นาน อารยธรรม-เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง

 

สวนสนุก Wanda Theme Park สวนสนุกสัญชาติจีน ยิ่งใหญ่ไม่แพ้สวนสนุกใดๆในโลก ประกอบไปด้วยพื้นที่มากถึง 6

 

ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยสวนน้ำและสวนสนุก พร้อมเครื่องเล่นมากกว่า 20 ชนิด พร้อมทั้งโรงแรมระดับ 5-7 ดาว ศูนย์การค้าระดับใหญ่  โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  โรงละครสุดอลังการ ด้วยเงินลงทุนมหาศาลถึง 15,000 ล้านหยวน หรือ ประมาณกว่า 85,000 ล้านบาท โดยกลุ่มนักลงทุนชาวจีน Wanda Group ซึ่งเป็นกลุ่มลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

 

กำหนดการเดินทาง  วันที่    

วันแรก สนามบินเชียงราย – เชียงแสน - เขตปกครองพิเศษ (จีนเช่าลาว 99 ปี) - เชียงของ

กำหนดการเดินทาง

......... น.  พร้อมกันที่จุดหมาย ณ...สนามบิน จ.เชียงราย  รับคณะขึ้นรถตู้ปรับ พร้อมสัมภาระกระเป๋า และออกเดินทางสู่ อ.เชียงแสน ณ.ท่าเรือพิเศษห้าเชียง

07.45 น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางบริเวณท่าเรือบั๊ก ผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของแล้วนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงสู่ด่านห้วยทราย สปป.ลาว ประมาณ 5 นาที นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทาง R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ร้านเฮือนลาว ณ เมืองหลวงน้ำทา แล้วเดินทางสู่สามแยกนาเตยแล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็น ซึ่งเป็นเขตเช่าที่รัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล สปป.ลาว ในระยะยาว ให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเปิดกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน-ลาว รวมทั้งคาสิโนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และชายแดนจีนที่บ้านบ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว / จีน แล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้าโดยรถบัสปรับอากาศจากประเทศจีน

18.00 น. เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า “เมืองนกยูง” รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สองของการเดินทาง เมืองหล้า-เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – “ชมโชว์พาราณสี”

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร พาท่านชมตลาดเช้าเมืองหล้า พาท่าน  เดินทางถนน R3a สู่ป่าอรัญญา หรือล่องเรือแม่น้ำลา เที่ยวเมืองเทวโลกเมืองยวง เที่ยวถ้ำควายขาวแสง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมหมู่บ้านไทลื้อเมืองยาง เดินทางถนน R3a ไปเมืองเชียงรุ้ง ผ่านสะพานแขวนแม่น้ำโขง เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chang, Huafa หรือเทียบเท่า ที่เมืองเชียงรุ้ง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากทานเสร็จ พาท่านไปชม “โชว์พาราณสี” อันลือชื่องดงาม ณ โรงละครกลางเมืองเชียงรุ้ง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที กับการแสดงตื่นตาตื่นใจ วัฒนธรรมประเพณีประยุกต์ที่หาชมได้ยาก หลังดูโชว์ พาท่านกลับโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเที่ยวตลาดกลางคืนใกล้โรงแรม

 วันที่สาม ของการเดินทาง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อเที่ยง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน หรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนา พอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นสู่โรงแรมที่พัก เชิญตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับไปยังด่านบ่อหาน เพื่อกลับสู่ลาวที่ด่านบ่อเต็น

10.00 น.   เดินทางถึงด่านบ่อหาน นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว และแวะดูบรรยากาศบ่อนกาสิโน

12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านเฮือนลาว เมืองหลวงน้ำทา และออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยรถปรับอากาศลาว

17.00 น.    เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร แล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน “น้ำโขงริเวอร์ไซด์” เดินทางกลับจุดรับส่ง

00.00 น.     ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม - ค่ารถรับส่งไปกลับ ฝาง-เชียงของ

-                    ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง และท่องเที่ยวตลอดรายการ

-                    ค่าชมสถานที่ตามที่ระบุ “โชว์เมืองพาราณสี”

-                    โรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 360 หยวน เงินไทยประมาณ 2,000 บาท)

-                    อาหารทุกมื้อตามรายการ

-                    มัคคุเทศก์ ลาว-จีน

-                    ค่าผ่านแดน สปป.ลาว และค่าวีซ่าจีน

-                    ค่าเรือโดยสาร และสัมภาระข้ามไทย-สปป.ลาว

-                    ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม - ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น

-                    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหารตามสั่ง นอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์

-                    ค่าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

-                    สิ่งของน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

-                    ค่า  VAT

เอกสารที่ต้องใช้ - หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-                    รูปถ่ายสีที่ใช้ในการยื่นวีซ่าพื้นสีฟ้าหรือสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่สวมแว่นดำ

การชำระเงิน - สำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50% ส่วนที่ค้างชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 5 วัน

-                    ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของเงินมัดจำ

-                    ยกเลิกในวันเดินทาง หัก 100% ของราคา

** ราคานี้ยกเว้นช่วงวันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันเมย์เดย์ และวันชาติจีน **

 

 

15

23

S 4849757

S 5120160

S 12091437

S 12091438

S 12091440

S 12091442

S 12091477

S 12091472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8757

 

 

1464151485908 resized

 

1463793919582 resized

1463796942883 resized

1463796947398 resized

 

 S 21667850

S 21667898

S 21667908

S 21667918

S 21667934

S 21667977

S 21667985

1453278714814

1453278717082

1453278722307

 1463796957873 resized

1463796959632 resized

1463815400946 resized

 1464151451671 resized

1464151453966 resized

1464151464340 resized

1464151478949 resized

1464151449597 resized

1464151442769 resized

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้940
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้716
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2185
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6365
mod_vvisit_counterเดือนนี้11716
mod_vvisit_counterทั้งหมด3474674

มีผู้ใช้งาน: 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 35.168.110.128