**คัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการปกครองได้ทำการขับเคลื่อนขยายผล ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ หนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดคัดเลือก 3 อำเภอ อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อคัดเลือกเอา 1 อำเภอ ที่มีการจัดการศูนย์เรียนรู้ ที่มีผลดำเนินงานเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และจัดคณะกรรมการ จากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการตรวจประเมิน ในวันนี้ ทาง นายถนอม กุยแก้ว ประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมคณะ ได้เข้าทำการตรวจที่ บ้านสินชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พร้อม นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ และ นายกิตติพงศ์ อภิฤดีเพชร ผู้ใหญ่บ้านสินชัยหมู่ที่ 6 ต้อนรับ และรายงานการดำเนินงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ มีการดำเนินงานมาโดยตลอด และเป็นไปตามธรรมชาติ ที่มีชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ประจำวัน ทั้งการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรมการปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ใช้แนวทางอินทรีย์ เป็นหลักโดยมีโครงการหลวงดอยอ่างขาง มาเป็นผู้ชี้แนะในการทำพืชอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริ การอยู่รวมกัน ที่มีหลายชนเผ่า ลาหู่ ไทยใหญ่ จีนยูนาน คนพื้นเมือง นับถือศาสนาถึง 3 ศาสนา แต่อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข และสามัคคี สามารถร่วมงานประเพณี ที่ต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ และที่สำคัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เริ่มนำพืชเศรษฐกิจที่เป็นไม้ยืนต้น เช่นต้นอาโวกาโด้ มาปลูกทดแทนพื้นที่ๆว่างเปล่าแทนต้นไม้ในป่า และปลูกต้นกาแฟในแปลงต้นไม้หลัก งดการเผา หรือการตัดไม้ทำลายป่า ระบบน้ำประปาภูเขาที่มีน้ำใช้ตลอดปี มีการปลูกพืชผัก เพื่อบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้หลักตลอดปี มีไม้ผล อาโวกาโด้ ที่สร้างรายได้ให้ กับ ครอบครัวได้สามารถ ส่งเสียลูกเรียนจบปริญญาตรี และเด็กๆ ยังสามารถช่วยพ่อแม่ ต่อยอดต้นอาโวกาโด้พันธุ์ดีๆ เพื่อปลูกทดแทนต้นเก่า และยังจำหน่ายได้อีก ยังมีการปลูก ลิ้นจี่ การปลูกมะม่วง ในแปลงเก่า และเริ่มมีการปลูกไม้ยืนต้นเข้าแทรก เพื่อความยั่งยืนของป่าไม้ ที่สำคัญทางหมู่บ้านยังอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกชนเผ่าเอาไว้ และสืบต่อลูกหลานต่อไป ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวที่มีต้นซากุระป่าตามแนวถนนสองข้างทาง หนึ่งแสนต้นที่ชาวบ้านเยาวชนร่วมปลูกเมื่อ 5 ปีก่อน ต่อไปจะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการได้รับฟังบรรยายแล้วสอบถามตั้งคำถามให้ที่เกี่ยวข้องตอบจนเป็นที่พอใจ เพื่อจะนำผลการตรวจประเมินเข้าพิจารณา เพื่อเลือกเอา 1 เดียวมาเป็น ศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม่ รอฟังผลการประเมินต่อไปซึ่งทางจังหวัดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

S 174081501

S 17408152

S 17408155

S 17408158

S 17408159

S 17408161

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**คืบหน้าทหารพรานปะทะกลุ่มยาเสพติดยึดยาเสพติด 32 กระสอบ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 28 มกราคม 2565

แม่อาย / ทหารพรานเดินเท้าพบขบวนยาบ้าข้ามชาติ ทั้งยาบ้า เคตามิน จำนวนมาก

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้ทุกหน่วยสืบเสาะหาแหล่งที่มาของขบวนการค้ายาเสพติด และแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันทางแนวด้านชายแดน ซึ่งทาง พันเอก วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ ผู้บังคับการกองบังคับควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมืองและ พันโท สกลวรรธน์ พุ่มมรินทร์ รองผู้บังคับกองบังคับควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง ให้ทาง ร.ท. ฤทธิชัย สุนทร ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน3203 ฐานปฏิบัติการปางต้นเดื่อ และ ร.อ. ประกาศิษย์ ปลอบโยน 3207 บลาหลา ร่วมกัน นำทหารพรานร่วมหน่วยปราบปรามยาเสพติดฝางกองกำกับการ2ปราบปรามยาเสพติด3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจตระเวนชายแดน334 อส. แม่อาย ชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมือง ปส.ชน.ฯ ออกลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนบ้านป่าโหล-บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านนามะอื้น ตำบลท่าแม่สาวอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ 13.50 น. ได้พบกลุ่มขนยาเสพติดเดินมาตามช่องทางเท้า จำนวนประมาณ 34 คน ทหารพรานได้ตะโกนให้ปลดสัมภาระ และอาวุธ แต่ทางกลุ่มขนยาบ้าได้ไหวตัวยิงเปิดทางมาที่ทหารพราน ฝ่ายทหารพรานได้ยิงโต้ตอบ และเสียงปืนที่ยิงมา แล้วขยับตาม เพราะฝ่ายขบวนการหนีทิ้งสัมภาระไว้จำนวนมาก เวลา 15.30 น. เข้าตรวจสอบพบเป้กระสอบที่ดัดแปลงมาจำนวน 32 เป้ พบเป็นยาบ้า และเคตามิน น้ำนับจำนวนยังไม่ได้ เพราะอยู่ในป่ากลัวว่า ค่ำมืดทางกลุ่มขบวนการจะนำกำลังพร้อมอาวุธมาชิงยาเสพติดคืน จึงนำยาบ้าไปนับที่ หน่วยปราบปรามยาเสพติดฝางกองกำกับการ2 ปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จึงได้รีบออกจากจุดปะทะ นำยาเสพติดทั้งหมดตรวจนับ และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ทาง พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่าพื้นที่นี้สั่งเข้มงวดหนักยาเสพติด ก็เข้ามาได้ทุกช่องทางเท้า ยาเสพติดมาจากกลุ่มว้า เป็นยาเสพติดที่เก็บไว้นานแล้วมีนายทุนสั่ง จึงได้ขนจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศ ยังมีอีก ทางทหาร และหน่วยงานอื่นๆ ต้องร่วมมือกันในการสืบหา และออกลาดตระเวนทุกช่องทาง จากการตรวจนับได้ยาบ้าจำนวนประมาณ 4,226,000 เม็ด ยาเคตามิน จำนวน 26 ถุง ชั่งได้จำนวน 26 กิโลกรัม ลูกระเบิดมือแบบลูกเกลี้ยง 1 ลูก โทรศัพท์มือถือ สิ่งของใช้ส่วนตัว กลุ่มคนขนจำนวนหนึ่ง ได้นำตรวจสอบ และส่งดำเนินตามกฎหมายต่อไป ทราบจากแหล่งข่าวทางทหาร และหน่วยปราบปรามยาเสพติดฝางกองกำกับการ2ปราบปรามยาเสพติด3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ทราบว่ายาเสพติดล็อคนี้ จะนำไปส่งที่หมู่บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรอนายทุนส่งรถมารับ เพื่อนำส่งจุดหมายที่กรุงเทพต่อไป

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

 469199

469196

 

469197

S 16924716

S 16924718

S 16924721

S 16924722

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาล๊อตใหญ่ ยึดยาบ้ากว่าสี่ล้านเม็ด PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

กลางดึกที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการเห็นเจ้าหน้าที่แล้วใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่ พรากมือปราบยาเสพติดมือดีสายเหนือ

เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา

   กลางดึก วันที่ 28 ธ.ค. 64 เวลา 21.25. น. สายข่าวของหน่วยเหนือว่า จะมีแก้งค์ค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนด้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เข้ามาส่งให้กับพ่อค้ายาในพื้นที่ ตอนใน พ.ต.ต.พิบูลย์พันธ์ สุขุมานนท์ สว.สส.สภ.ฝาง หน.ชุดปราบปรามยาเสพติด จึงได้นำกำลังชุดสืบสวน และชุดปราบปรามยาเสพติด ออกสืบสวนหาข่าว เพื่อจับกุม ขณะปฏิบัติการ ไปตามเส้นทาง บ.โป่งไฮ - ฝาง พบรถยนต์ต้องสงสัยขับลงมาจากเส้นทางดังกล่าว จึงได้ติดตามขณะไล่ติดตามคนร้าย ไปติดๆ คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่ พ.ต.ต.พิบูลย์พันธ์ สุขุมานนท์ ซึ่งนั่งมาทางด้านซ้ายเบาะข้างคนขับ พ.ต.ต.พิบูลย์พันธ์ สุขุมานนท์ ถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บ กู้ชีพสันต้นหมื้อ, กู้ชีพ รพ.ฝาง นำส่ง รพ.ฝาง เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ในส่วนชุดปฏิบัติการที่ไล่ติดตามคนร้ายที่หลบหนี จนคนร้ายได้ขับรถยนต์ โตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ยง- 833 เชียงใหม่ ไปตามเส้นทาง บ.โป่งผา - บ.จะโต๊ะ จนท.ได้ยิงยางเพื่อจะหยุดคนร้าย คนร้ายได้ขับรถหนีทั้งๆ ที่ยางรถเหลือเพียงล้อหน้าขวาล้อเดียว ส่วนอีก 3 ล้อแตกระเบิดเหลือแต่กะทะ คนร้ายพยายามขับหลบหนี จนไปถึงบนดอยรอยต่อหมู่บ้าน คนร้ายได้หยุดรถ และโยนกระสอบสีฟ้าทิ้งลงป่าหญ้าข้างทาง และหลบหนีไป

       เบื้องต้น พ.ต.ท.สนิท มาลา รอง ผกก.สอบสวน, พ.ต.ท.กฤตพล ประดับผล พงส.ประสาน ตชด.334 ทหารพราน บก.คค.ทพ.ศปก.ทพ. 3 ทหาร ชุด ศป.ปส.ชน. ชุดสืบสวนฝาง ชุดสืบสวนแม่อาย เข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุ พบกระสอบสีฟ้าดัดแปลงเป็นเป้ จำนวน 21 กส. หน่วยกู้ภัยหงส์ฟ้า (อปพร.ฝาง) นำรถอุปกรณ์ส่องสว่าง พร้อมรถยกนำเก็บรักษา สภ.แม่อาย จาการตรวจสอบพบในกระสอบสีฟ้า พบยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ประมาณ 4,190,000 เม็ด

 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตำรวจผู้เสียสละ

#สูญเสียมือปราบยาเสพติดมือดี

#ด้วยความนับถือและอาลัย

409682

S 16138465

409676

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
***ทหารพรานตำรวจวิสามัญขบวนการค้ายาบ้า 1 ศพ ยาบ้าหกล้านเม็ด PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30.

กอง ร้อยทหารพราน3203 รับคำส่งด่วนจากพันโท สกลวรรธน์ พุ่มมาอินทร์ รองผู้บังคับการควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติกองทัพภาค3ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัด ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราว บริเวณ บ.สันต้นหมื้อ ต.สันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์วีโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียน ผร 4583 เชียงใหม่ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ขับฝ่าหลบหนี เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จึงได้ไล่ติดตาม จนถึงบริเวณ บ.หนองตุ้ม ต.เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รถยนต์คันดังกล่าว ได้หักหลบหนีแต่ได้ตกลงไปข้างทางลำเหมือง ผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว ได้พยายามวิ่งหลบหนี และใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ จนท. จึงเกิดการปะทะ และ จนท.ตร. ได้วิสามัญบุคคลดังกล่าวทางทางพันตำรวจโท ยงยุทธ ทาสุวรรณ์ รองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง ร่วมกับฝ่ายปกครองฝาง อัยการฝาง และแพทย์โรงพยาบาลฝาง ได้เดินทางเข้าตรวจที่เกิดเหตุ ร่วมทำการพลิกศพ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 30 เป้ๆ ละ 200,000 เม็ด รวมจำนวน 6,000,000 เม็ด อาวุธปืนแบบกึ่งอัตโนมัติ ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 กระบอก, แม็กกาซีนสำรอง จำนวน 2 แมก, กระสุนจำนวนหนึ่ง ระเบิดมือของจีน 1 ลูก ทางชุดปฏิบัติการได้จัดกำลังขยายผลต่อไปแล้ว ทราบชื่อผู้ตายที่ยิงสู้ตำรวจ นายธัชพล จะก่า บ้านเลขที่ 434 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

S 14721171

S 14721167

S 14721169

S 14721172

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ตชด.จับยาบ้าและยาไอซ์ชายแดน PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 30 พ.ค. 2564

โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผบก.ตชต.ภาค 3 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.

ภาค 3 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.3 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย, พ.ต.อ.สุรพงษ์ บุญยืน ผกก.สภ.แม่อาย, พ.อ.เอกวุฒิ สุขรส ผบ.บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ บ.สันต้นดู่ ต.ท่ตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เข้าสู่พื้นที่ตอนใน เป็นกลุ่มของพ่อค้ายาเสพติดเชื้อสายมูเซอ บ.สันต้นคู่ ชุดจับกุมจึงได้เรียนให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ และบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการสกัดกั้น โดยชุดจับกุมได้วาง กำลังเฝ้าสังเกตการณ์ ในพื้นที่ บ.สันต้นดู่ - บ.ห้วยป่าซาง ต.แม่สาว ชุดจับกุม ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีบรอนด์ทอง หมายเลขทะเบียน ผล 358 เชียงใหม่ ได้ขับขี่ออกมาจาก บ.สันต้นดู่ โดยขับเข้าออกพื้นที่ บ.ห้วยป่าซาง หลายรอบเป็นที่ผิดสังเกต ชุดจับกุม ได้ชุ่มสังเกตการณ์ชุดจับกุมได้สังเกตเห็น รถยนต์กระบะคันดังกล่าว ขับเข้ามาจอดบริเวณสวนส้มท้ายหมู่บ้านห้วยป่าซาง จากนั้นได้มีชาย 2 คนขี่ และซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มุ่งหน้าไปที่รถยนต์คันดังกล่าว ชุดจับกุมสังเกตเห็นกระสอบสีรุ้งอยู่บริเวณคอรถจักรยานยนต์ 1 กระสอบ และอยู่ ท้ายรถจักรยานยนต์โดยคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นั่งทับมา จำนวน 1กระสอบ และอุ้มมาอีกกระสอบ ซึ่งลักษณะเป็นพิรุธ ร.ต.ท.เฉลิมชัย ทรายหมอ หน.ชุดจับกุม จึงได้สั่งการให้ ชุดจับกุมแสดงเพื่อขอตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบเป็น ชื่อผู้ต้องหานาย เฉลิมพล ปันบือ นาย จะทอ จะกอ ของกลาง ไอซ์ 20 กก. ยาบ้า 132,000 เม็ด รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สืบรอนด์ทอง หมายเลขทะเบียน ผล 358 เชียงใหม่ จึงนำตัวผู้ต้องหาและยาบ้า ยาไอซ์ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

 

630154

630151

630152

630153

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้856
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้716
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2101
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6365
mod_vvisit_counterเดือนนี้11632
mod_vvisit_counterทั้งหมด3474590

มีผู้ใช้งาน: 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 35.168.110.128