***ทหารพรานร่วมปกครองพระสงฆ์สร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้คนยากจน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.

ทหารพรานร่วมปกครองสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้ประชาชนคนยากจน นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดแม่อาย พร้อมกับพระครูพิรุณ สิริจันโท หรือพระครูชัยมังครารักษ์ วัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง และนายชูเกียรติ จอมกิติอ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย และ พ.อ.เอกวุฒิ สุขรส ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ได้ให้ทาง รท.ประกาศิษย์ ปลอบโยน ผู้บังคับชุดปฏิบัติการทหารพราน3204 นำกำลังทหารพรานเข้าทำการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับ นางสาวอัมพร ไชยยา บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ แต่เป็นบุคคลที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นคนดีของสังคม แต่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เพราะไม่มีทรัพย์สินหรือไร่นาใดๆ รับจ้างไปเป็นวันๆ ทางกรรมการหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกันเสนอชื่อเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้ เพราะบ้านที่อยู่ทรุดโทรมหนักไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยได้อีก ได้ของบประมาณจากฝ่ายปกครองแม่อาย จัดซื้ออุปกรณ์ที่จะสร้างบ้าน เป็นคอนกรีต หลังคามุงด้วยกระเบื้องขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร มีพื้นที่ 36 ตารางเมตร มีห้องนอน 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้องในพื้นที่ โดยได้ขอช่างในหมู่บ้าน และทหารพราน นักเรียน พระสงฆ์ มาร่วมในการก่อสร้างให้ โดยทาง พ.อ.เอกวุฒิ สุขรส ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 ได้ให้ทาง รท.ประกาศิษย์ ปลอบโยน ผู้บังคับชุดปฏิบัติการทหารพราน 3204 นำกำลังทหารพรานจำนวนประมาณ วันละ 10 นาย ผลัดเปลี่ยนกัน เข้าทำการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ ได้ทำการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 20-30 วัน เพื่อให้การก่อสร้างออกมาดีและได้คุณภาพ

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

 118901

DSC06292

DSC062970

118807

118808

118809

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปิดบ้านพักเด็กไร้ที่พึ่ง PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

พลเอก ธนา จารุวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ได้เป็นประธาน ทำพิธีเปิดบ้านพักเด็กไร้ที่พึ่ง (บ้านความเป็นผู้นำ) Leadership Home Junior บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปราโมทย์ เอื้ออำนวย ผู้อำนวยการองค์กรไฮฮุย-ไทย กล่าวต้อนรับ แนะนำความเป็นมาของบ้านพักบ้านพักเด็กไร้ที่พึ่ง (บ้านความเป็นผู้นำ) Leadership Home Junior ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีเด็กในชายแดน และชนบทได้ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจึงเกิดปัญหา เด็กไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กติดยาเสพติด เด็กขายยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเด็ก เป็นปัญหากับตัวเด็กเอง กับครอบครัว กับสังคม ทางองค์กรไฮฮุย-ไทย จึงได้คิดหาทางช่วยเหลือโดยร่วมกับ ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือและ หน่วยงานภาครัฐที่จะได้เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา มีนโยบายแนวทางที่จะหาทางแก้ปัญหาเช่นเดียวกัน จึงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงนี้ให้ได้รับการศึกษา เรียนรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นคนดีของสังคม ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมทางองค์กรไฮฮุย-ไทย จะได้จัดนำเด็กกลุ่มเสี่ยงมาเข้าพักในบ้านพักบ้านพักเด็กไร้ที่พึ่ง (บ้านความเป็นผู้นำ) Leadership Home Junior โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จะได้นำเด็กเข้าศึกษาเล่าเรียนยังโรงเรียนของภาครัฐและโรงเรียนเอกชน ที่เด็กสนใจ และเข้าเรียน ซึ่งสามารถที่จะเรียนจนจบปริญญา ทางองค์กรไฮฮุย-ไทย จะส่งเด็กเรียนในระดับที่สูงสุดเท่าที่เด็กอยากจะเรียน เพื่ออนาคตของเขาเอง และเพื่อสังคมประเทศชาติ ที่เด็กสามารถร่วมพัฒนากันได้ในอนาคต ซึ่งทางด้าน พลเอก ธนา จารุวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เคยได้เข้ามาทำการส่งเสริมและผลักดันเด็กในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เสี่ยง โดยให้เด็กได้เรียนหนังสือขอความร่วมมือ กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ให้เข้ารับเด็กในชายแดนในหมู่บ้านป่าเขาบนชายแดน ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียน เป็นเป้าหมายเดียวกัน และยินดีที่มีส่วนเอกชนองค์กรไฮฮุย-ไทย ได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กเยาวชนอีกฝ่ายหนึ่ง ในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เด็กที่มีคุณภาพ และสามารถเป็นผู้นำในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างมีคุณภาพ ในบ้านพักเด็กๆ ยังมีการ ปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวน 30 ไร่ ปลูกอาโวกาโด้ จำนวน 20 ไร่ และมีที่ดินสร้างหอพัก และปลูกผักอินทรีย์ จำนวน 30 ไร่ รวมแล้วมีพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและปลูกผัก ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือตนเองทั้งหมดถึง 80 ไร่ ที่ทางผู้ใจบุญได้เข้ามาซื้อที่ดิน ที่มีโฉนดเพื่อสมทบให้กับบ้าน Leadership Home Junior (บ้านพักลีดเดอร์ ชิปโฮม) เป็นการร่วมกันระหว่างองค์กรไฮฮุย-ไทย และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ยังสามารถรับเด็กที่ขาดที่พึ่งพิงและครอบครัวมาเข้ารับการอบรม และเข้าเรียนหนังสืออยู่เรื่อยๆ จากมีเด็กประมาณ 20 คน เริ่มโครงการในปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเกือบ 100 คนแล้ว

นายสำราญ แสงสงค์ / เชียงใหม่

DSC06202

DSC06164

DSC06211

DSC06205

DSC06213

DSC06224

DSC06196

DSC06204

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ช้อปเปอร์สร้างโลกเขียว PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

กลุ่มผู้นิยมขับรถจักรยานยนต์ประเภท ช้อปเปอร์ สวยงามได้รวมตัวประกอบคุณแผ่นดิน ได้นำกลุ่มช้อบเปอร์ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง มาร่วมกันทอดผ้าป่าถวายปูนซีเมนต์ 100 กว่ากระสอบ เพื่อใช้ในการก่อสร้างกุฏิ และซ่อมแซมสถานที่ วัดพระธาตุศรีมหาโพธิโปธาราม บ้านต้นผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้เข้าร่วมกันทำการนำต้นไม้จากโครงการป่ารักน้ำ เป็นต้นไม้ประเภทต้นไม้ป่ามีค่า ต้นพยุง ต้นประดู่แดง จำนวนหนึ่งมาร่วมในการปลูกที่ วัดพระธาตุม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางตัวแทนกลุ่มได้นำคณะขับรถแบบปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคัน ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย เป็นการรณรงค์เรื่องการขับขี่ด้วยความปลอดภัยถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชน ส่วนการทำตัวเองให้เกิดประโยชน์โดยร่วมนำต้นไม้มาปลูกยังพื้นที่สูงหรือแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นการปลุกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชน ให้หันมารักต้นไม้ให้มากขึ้นร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างป่าเพื่อโลกของเราจะได้มีแหล่งพลังงานสร้างออกซีเจนให้กับโลกเพื่อทุกคนบนผืนโลกนี้จะได้อยู่อาศัยกันไปอย่างมีความสุข ยิ่งนับวันต้นไม้ยิ่งหายไปจากโลกเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ทำลายลงทุกวัน เพื่อนำมาแลกเงินสร้างความรำรวยให้กับตัวเองแต่ไม่คิดถึงส่วนรวม ทางกลุ่มช้อบเปอร์จึงขอมาสร้างความดีคืนแผ่นดินในครั้งนี้

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

131937

131915

131908

131925

131931

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ยุติธรรมนำกลุ่มสนใจอาชีพเข้าอบรมอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30.

นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำคณะเจ้าหน้าที่พนักงานและนายวีรพันธ์ เวทะธรรม ประธานกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ “สร้างอาชีพตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร แบบพอเพียง โดยมีพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ประธานโครงการป่ารักน้ำ ได้เมตตา มาเป็นประธานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ ซึ่ง นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้นำกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อโตเร็วราคาดี พันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ (ไก่กินหญ้า) ที่กำลังเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เป็นไก่อีกพันธุ์หนึ่งที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว 80 วัน ขายได้น้ำหนักร่วม 3 กิโลกรัม ราคาขายที่ขายในท้องตลาด 80-100 บาท ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำกลุ่มประชาชนที่สนใจพัฒนาอาชีพเสริม เข้าเรียนรู้และอบรมที่ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ บ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้แบบพอเพียง ของ นายสุจิน เสาวเปิง และครอบครัว ที่เริ่มต้นทำการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ มาร่วม 5 ปี ได้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้ สามารถขยายพันธุ์ส่งเสริมชาวบ้านที่สนใจ ให้ความรู้หลักการเลี้ยง การดูแลรักษา การจัดจำหน่าย ครบวงจร มีเกษตรกร และประชาชนที่สนใจจากหลายพื้นที่ เข้าทำการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง จำนวน 80 คน มีความสนใจสั่งลูกไก่ไปเลี้ยง เพื่อศึกษาและเป็นอาชีพเสริมแทบทุกคน อย่างน้อยคนละ50 ตัว จนถึง 500 ตัว ทาง นายสุจิน เสาวเปิง และครอบครัว จะจัดส่งลูกไก่ และติดตามส่งเสริมถึงที่บ้าน ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เจ้าหน้าที่พนักงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เคยจัดส่งเสริมแล้วและได้ผลประสบความสำเร็จ เกษตรกรที่เรียนรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้กำไรหลายครอบครัว จึงมีคนสนใจได้จัดเป็นรอบที่ 3 ในปีนี้ ทาง นายอเนก ขันทะสา จิตอาสาโครงการป่ารักษ์น้ำ ได้นำเอาต้นไม้เป็นต้นพยุง มาร่วมมอบให้กับ นายสุจิน เสาวเปิง ประธานคริสตจักรเพชรไพรฑูรย์ เพื่อปลูกในพื้นที่โบสถ์เป็นการปลุกจิตสำนึก และร่วมช่วยโลกร้อน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

IMG 3514

IMG 3510

 

IMG 3519

IMG 3526

IMG 3532

DSC04583

DSC04584

DSC04586

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ร่วมรณรงค์เปิดตลาดพืชผักอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00.

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีทั้งเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ได้รวมตัวกันเปิดตลาดพืชผักอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้หันมาบริโภคพืชผักที่ปลอดสารเคมีเป็นตัวก่อมะเร็งให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยนายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อายได้มาทำพิธีเปิดแทนนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง นางสาวกาญจนา บุญมา แกนนำเยาวชนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งเสริมเยาวชนเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในการผลิตพืชผักอินทรีย์ไว้บริโภคเอง และที่เหลือสามารถนำมาจำหน่ายได้อีกสร้างรายได้ลดรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เริ่มที่ตัวเองก่อนทำที่บ้านแล้วเข้ารณรงค์สอนชาวบ้าน เยาวชนให้ใช้เวลาว่างกับพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยเลิกจากสารเคมีสิ้นเชิงกลับมาใช้สารอินทรีย์เต็มรูปแบบ และยังเป็นตลาดก้อมที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวบ้านได้อีกด้วย และยังมีการปลุกจิตสำนึกทั้งเกษตรกรและเยาวชนให้สร้างความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนบ้านร่วมใจกันผลิตพืชผักอินทรีย์ มีการสาธิตพืชผักในครัวเรือนและเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกร หรือหมูหลุมที่ทางโครงการใจรักได้เข้ามาส่งเสริม ที่ใช้รูปแบบการผลิตเพื่อจำหน่ายขายหมู และขายปุ๋ยขี้หมู เพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ นายสุชาติ ทิพย์เนตร อาจารย์เกษียน ที่ได้มาส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมที่บ้าน และส่งเสริมให้เกษตรกรนำเอาปุ๋ยจากหมูหลุมไปใช้กับพืชผัก และมีทหารจากกองกำลังผาเมือง ได้เข้ามาร่วมในการช่วยเป็นวิทยากรให้ นอกเหนือจากทางเกษตรอำเภอแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ เข้ามาหาซื้อพืชผักอินทรีย์ได้ใน วันเสาร์-อาทิตย์ ที่บ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ติดกับถนน1089

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

DSC05813

DSC05880

 

DSC05821

DSC05824

DSC05833

DSC05860

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้508
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1013
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2214
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13570
mod_vvisit_counterเดือนนี้21733
mod_vvisit_counterทั้งหมด1869001

มีผู้ใช้งาน: 11 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
ไอพี: 54.91.71.108