**ท่องเที่ยวหมู่บ้านเกษตรกรรมวิถีชีวิตชาวบ้านล้านนาอำเภอฝาง PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

22 กันยายน 2561 เวลา 08.00.

นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP วัดบ้านแม่สูนน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ได้นำเอาจารีตประเพณีทางล้านนาไทยมาประยุกต์ใช้ในการแสดงต่างๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบดั่งเดิม มีการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชสวนพืชไร่ และพืชผักสวนครัว ที่ทั้งหมู่บ้านจะเน้นปลอดสารพิษ เพราะว่าปลูกเองกินเองที่เหลือขาย ในการเปิดหมู่บ้านนั้นก็เน้นให้ชาวบ้านมาเปิดร้านขายของที่ตนเองมี และปลูกเพื่อใช้กินในชีวิตประจำวัน และยังได้ให้ชาวบ้านได้จัดเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ในฤดูหนาวนี้ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมบรรยากาศหนาว พักในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาลองชิมอาหารการกินของพื้นบ้าน ในการเปิดขายของนั้นจะเน้นตามวิถีชีวิตจริงในหมู่บ้าน จะมีเครื่องจักสานที่ชาวบ้านยังใช้กันอยู่ พืชผักทั้งปลูกเอง และออกตามธรรมชาติในหมู่บ้าน ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำรายได้มาสู่ครอบครัวและหมู่บ้าน ในพื้นที่ยังสามารถที่จะปลูกพืชสวนเศรษฐกิจได้แล้วหลายชนิดฯ เงาะที่อร่อยกว่าเนื้อแน่นกรอบร่อน ลองกองผลใหญ่เมล็ดเล็กหวานกรอบทานได้ทั้งเมล็ด ที่ยังเป็นความลับสามารถปลูกทุเรียนได้แล้วผลใหญ่เนื้อในแน่น แต่ในงานยังไม่สามารถที่จะนำมาโชว์ได้เพราะว่าทางสวนได้เก็บผลผลิตขายหมดแล้ว ทางนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าโฮมสเตย์นั้น จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ยังจะต้องพัฒนาเส้นทางที่เข้าชมธรรมชาติเช่น น้ำตกโป่งน้ำดังของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่อยู่ในหมู่บ้าน ช่วงหน้าฝนปิดเพราะกลัวอันตรายกับชาวบ้าน ในหน้าหนาวจะถึงพร้อมที่จะเปิดเข้าชมได้ทุกอย่าง ทั้งน้ำตก สวนผลไม้ สวนเงาะ สวนทุเรียน สวนองุ่น สวนส้มสายน้ำผึ้ง สวนลองกอง และบ้านพักโฮมสเตย์

 

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

DSC01591

DSC01585

 

DSC01580

DSC01579

DSC01528

DSC01538

DSC01544

DSC01546

DSC01557

DSC01560

DSC01565

DSC01570

DSC01571

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ทหารพรานพระสงฆ์จิตอาสาสร้างบ้านให้คนชรายากจนเฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

16 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น.

พระครูพิรุณ ชัยมงคลารักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พันเอกจักรพล รุจานันท์   ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง ร้อยเอกประกาศิษย์ ปรอบโยน ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3204 นำทหารพรานมาช่วยประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ มาทำการสร้างบ้านให้คนชรายากจน คือนายสมเพชร ชมพูสมสา   อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 10     บ้านฮ่องท่อนพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนชราที่อาศัยอยู่กระท่อมที่กำลังจะพัง ซึ่งทางลูกหลานก็มีฐานะยากจนเหมือนกันจะช่วยตัวเองยังแทบไม่รอด แต่นายสมเพชร ชมพูสมสา   เป็นคนที่มีใจดีชอบไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านทำอะไรได้ก็ทำช่วยเขา ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดๆ ทางพระครูพิรุณ ชัยมงคลารักษ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (ฮ่างต่ำ) จึงได้มารับเป็นเจ้าภาพหาทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์มาช่วยในการสร้างบ้าน ทางฝ่ายกองร้อยทหารพราน 3204 นำทหารพรานมาช่วย ร่วมกับช่างจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ได้นำเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาทำการสร้างบ้านให้กับคนชราในครั้งนี้ โดยจะผลัดเปลี่ยนกันไปวันละ 5-15 คน ตามแต่งานจะทำ โดยได้สร้างบ้านคอนกรีต โครงสร้างเหล็ก ที่มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมกับห้องน้ำ โดยที่ทั้งประชาชนจิตอาสา และทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ขอรับบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ มาทำการสร้างบ้าน ได้ประมาณ 70 % จะแล้วเสร็จในวันจันทร์ ซึ่งทางคณะสงฆ์จะมาทำการทำบุญบ้านเพื่อให้ นายสมเพชร ชมพูสมสา   ได้ขึ้นอยู่ด้วยความสุขในปั่นปลายของชีวิต ทั้งคณะพระสงฆ์และกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารพรานตลอดจนผู้ร่วมจิตบริจาควัสดุสิ่งของพร้อมเงินทองในการสร้างบ้านเพื่อน้อมจิตกุศลเพื่อถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร   ทรงพระชนมายุ 66 พรรษา ทั้งหมดจึงมาร่วมทำความดีพร้อมกันชาวบ้านจิตอาสาในช่วงนี้เป็นฤดูฝน จึงไม่ได้ไปทำงานทำนาที่ไหน จึงได้มีเวลาผลัดเปลี่ยนกันมาช่วย ยังถือว่าเป็นการสร้างความดีร่วมกันมีโอกาสสร้างความสามัคคีในกลุ่มในหมู่บ้านตนเอง ทำให้คนอื่นมีความสุขและคนที่มาช่วยก็ได้รับความสุขไปด้วยกัน จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

S 6856719

DSC01199

 

DSC01202

DSC01205

DSC01207

DSC01211

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดถนนปลอดฝุ่น PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

11 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.

นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่รัฐบาลได้น้อมนำเอากระแสพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เกี่ยวกับการให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมในนาม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อร่วมกันสร้างความสมานสามัคคีกันของคนไทยทุกคน และในช่วงนี้ยังจะมีฝนตกอีกจนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของภาครัฐทั้งทหารหน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จะต้องทำการฝึกและเตรียมพร้อมตลอดเวลา จึงได้นัดหมายและแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งอุปกรณ์และตัวบุคลากร โดยทางศูนย์พัฒนาการปิโตรเลียมภาคเหนือ ทหารกองกำลังผาเมือง ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรฝาง ตำรวจตระเวนชายแดน334 พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสา ประมาณ 200 คน ได้มาพร้อมกันแสดงพลังในการพร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ทำการร่วมกันพัฒนาถนนหนทางให้ปลอดฝุ่นถนนโชตนา 107 ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง ถึงโรงพยาบาลฝาง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นการแสดงพลังในการทำความดีด้วยหัวใจ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

DSC00856

DSC00873

 

DSC008621

DSC00870

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ปะทะแก๊งค์ค้ายาชาวมูเซอที่แม่อาย PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 7 กันยายน 2561

ตำรวจตะเวณชายแดน ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ยิงสกัดจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ที่ใช้รถกระบะขนยาบ้า 4 ล้าน 4 แสนเม็ด ยาไอซ์ 97 กิโลกรัม โดยยึดได้แต่ของกลาง ส่วนคนร้ายทิ้งรถหลบหนีไปได้ เมื่อคืนที่ผ่านมา (6 ก.ย.) พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 สั่งการให้ พ.ต.ท.ภูษิต กฤษมัย ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 333 พ.ต.ท.ธนัท เพชรแสนงาม ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 (แม่อาย) พร้อมกับพวกรวม 18 นาย ติดตามสกัดจับกุมแก๊งค้ายาเสพติด หลังสืบทราบว่าผู้ค้ายาเสพติดชาวมูเซอได้ใช้รถกระบะโตโยต้าสีเทา ทะเบียน บษ-7663-เชียงราย เข้าไปรับยาเสพติดจำนวนมาก จากกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านที่ตะเข็บชายแดน จนกระทั่งเวลา 21.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบรถคันดังกล่าว ขณะวิ่งอยู่บนถนนระหว่างบ้านดอยแหลมกับน้ำตกตาดหมอก ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จึงแสดงตนเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในรถที่คาดว่ามีไม่น้อยกว่า 2 คน ได้สาดกระสุนปืนไม่ทราบชนิดใส่รถของเจ้าหน้าที่ กระสุนปืนถูกเข้าที่บริเวณประตูด้านซ้ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ขณะเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปที่รถของคนร้ายเช่นกัน กระสุนเข้าที่บริเวณกระจกด้านคนขับหลายนัด เมื่อเห็นว่าจวนตัว คนร้ายได้จอดรถทิ้ง และวิ่งหลบหนีเข้าป่าไป เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นรถพบที่บริเวณเบาะคนขับมีรอยเลือดตกอยู่ คาดว่าน่าคนร้ายน่าจะถูกยิงบาดเจ็บ ส่วนบริเวณหลังกระบะรถพบเป้สีเขียวภายในบรรจุยาบ้าประมาณ 4 ล้าน 4 แสนเม็ด ยาไอซ์ 97 กิโลกรัม จึงยึดไว้เป็นของกลางและนำไปเก็บไว้ที่ กบ.ตชด.334 โดยจากนี้ไปก็จะได้ขยายผล เพื่อติดตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดไปที่ บ้านห้วยจันสี หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อายเพื่อตรวจสอบหาคนร้ายที่บ้านไม่มีเลขที่เลขที่

ขยายผลความคืบหน้าปะทะแก๊งค์ค้ายาเสพติดที่แม่อาย

     ตรวจสอบรถกระบะขนยาบ้า 4 ล้าน 4 แสนเม็ด ยาไอซ์ 97 กิโลกรัม ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นของสมาชิก อบต.แม่นาวาง กรณี เมื่อคืนที่ผ่านมา( 6 ก.ย.) ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และ 334 ยิงปะทะสกัดจับกุมแก๊งค้ายาเสพติด ซึ่งใช้รถกระบะโตโยต้าสีเทา ทะเบียน บษ-7663-เชียงราย ขนยาบ้า 4 ล้าน 4 แสนเม็ด ยาไอซ์ 97 กิโลกรัม บนถนนระหว่างบ้านดอยแหลมกับน้ำตกตาดหมอก ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

    ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตำรวจตระเวนชายแดน 33 และ 334 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธร แม่อายร่วมสนธิกำลังจำนวน 40 นาย ได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านเลขที่ 240 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย บ้านของ นายอดิสร จะตา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของรถกระบะโตโยต้าสีเทา ที่ใช้ขนยาเสพติด โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่พบตัวนายอภิสร จะคา และคนในบ้าน เจ้าหน้าจึงใช้ค้อนทุบที่ตัวกุญแจบ้าน เพื่อเข้าไปทำการตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมาย เข้าไปไปตรวจค้นภาย ไม่พบของผิดกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สิน และติดตามจับกุมตัวมาสอบสวนต่อไป จากการตรวจสอบเข้าใจว่ามีการวางแผน เพื่อหลบหนีไว้ก่อนหน้าแล้ว พอเจ้าหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้าน และเข้าตรวจสอบไม่พบสิ่งของที่มีค่าเลยได้นำออกจากบ้านเพื่อหลบหนี แต่ตัวผู้ร้ายนั้น ถูกยิงบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาสักแห่ง ที่สำคัญมีอาวุธปืน AK ไปด้วยเพราะใช้ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนจะได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไป ทั้งลูกเมียได้หลบหนีออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

 S 6709266

S 6693481

 

S 6693482

S 6693483

S 6693486

S 6693488

S 6693491

S 6709253

S 6709254

S 6709255

S 6709256

S 6709263

S 6709265

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**จับเสพแล้วขับดำเนินคดีตามกฎหมาย PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

2 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.

พ.ต.อ.ชลเทพ ใหม่ไชย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ต.ณัฐกิตติ์ อัจฉวิยะสกุล สวป.สภ.ไชยปราการ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดย ร.ต.อ.ธนธิป สายดวงแก้ว รองสวป.สภ.ไชยปราการ ฯ ร.ต.ท.พิทักษ์ จิณะไชย ด.ต.วัทธิกร หุสิตา ด.ต.ชูชาติ หน่อตื้อ ร่วมกันตั้งจุดตรวจค้นบนทางสาธารณะหมู่บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ 4 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่นั้น ได้มี นายแก้ว ทองอินทร์ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 176 ม.1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโนวา สีดำ ไม่ติดหมายเลขทะเบียน แล่นเข้ามาในจุดตรวจ เจ้าหน้าที่ขออนุญาตทำการตรวจค้น แสดงอาการพิรุธ กระสับกระส่ายไม่กล้าสบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อทำการตรวจค้นและสังเกตอาการจากการสอบถาม นายแก้วฯ มีอาการมึนเมาคล้ายคนเสพยาเสพติด สอบถามแล้วให้การว่าได้เสพยาบ้ามา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัว นายแก้วฯ เดินทางไปยัง รพ.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้แพทย์ตรวจหาสารเสพติดฯในร่างกาย ผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะของนาย แก้วฯ ปรากฏว่าให้ผลเป็นบวกซึ่งหมายความว่าพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะของนายแก้ว ฯ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนาย แก้ว ฯ เดินทางกลับมายัง สภ.ไชยปราการ ได้ทำบันทึกการจับกุมนายแก้วฯ พร้อมทั้งได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกจับให้ทราบ และนำตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไชยปราการ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

S 6619272

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้325
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้757
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2948
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6228
mod_vvisit_counterเดือนนี้15638
mod_vvisit_counterทั้งหมด1643835

มีผู้ใช้งาน: 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 54.235.48.106