**ลักลอบทิ้งขยะริมน้ำปิงตอนบนแล้วเผาเดือดร้อนชาวบ้าน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.

            จากการที่มีชาวบ้านร้องเรียนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการลักลอบทิ้งขยะริมลำน้ำปิงตอนบน และลักลอบเผาขยะ  บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ส่งผลมลพิษ กลิ่นเหม็นขยะเดือดร้อนถึงชาวบ้าน ที่ได้เสียค่าจัดเก็บขยะแล้วเดือนละ 20 บาท ถึง 1,100 บาท โดยทาง อบต. แจกถุงให้ 3ใบ ถึง 40 ใบ ตามแต่ใช้น้อยใช้มาก เป็นบ้านเรือนก็จ่ายน้อย เป็นร้านค้า หรือร้านอาหารก็จ่ายมาก แจกถุงดำเพื่อใส่ขยะ แต่ก็มีปัญหาไม่สามารถมาเก็บขยะตามกำหนดให้หมดไปได้ในแต่ละวัน และสัปดาห์ มีการร้องเรียนถึง ทางอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัญหานั้นส่งผลกระทบทั้งชาวบ้าน และผู้ประกอบการร้านค้าที่มีขยะมาก  บางรายไม่ยอมจ่ายค่าซื้อถุงดำ ก็หาทางออก โดยนำเอาขยะไปทิ้งในป่าข้างลำน้ำปิง เพื่อแก้ปัญหาของตนเองแต่สร้างความเดือดร้อนกับส่วนรวม และอาจลุกลามไปมากขึ้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบเรื่องสั่งให้ทาง ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ปัญหาด่วน ทางตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า ปลัดอบต. เชียงดาว ปลัด เทศบาลเชียงดาว ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน จะได้จัดเวรยามเฝ้าพื้นที่ริมน้ำและจุดที่มักลักลอบนำขยะมาทิ้ง ติดป้ายประกาศ และประกาศเสียงตามสายแจ้งชาวบ้าน และให้ทาง อบต. ทำการไถกลบขยะที่มีอยู่และห้ามเผาอีก ให้ชาวบ้านนำขยะทิ้งในที่ๆ ทาง อบต. จัดให้เท่านั้น ใครยังลักลอบนำมาทิ้ง ให้ทั้งจับปรับตามกฎหมาย ส่วนเรื่องราคาที่มีส่วนต่างกันนั้นให้ทาง อบต. หาทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะชาวบ้านร้องเรียนนั้นเรื่องค่าจัดเก็บว่าไม่ยุติธรรม เก็บแพงมากแต่ไม่สามารถเก็บขยะให้หมดได้สร้างปัญหามลภาวะในท้องถิ่น  นายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแทน ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้ให้ทาง อบต.ดำเนินการแก้ปัญหา ทำการไถกลบ  ปักป้ายห้ามทิ้ง จะทำการประกาศห้ามนำมาทิ้งตามที่สาธารณะ ให้ทำการทิ้งที่ๆ ทาง อบต.จัดให้เท่านั้น  ให้ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามเพื่อทำการดูแล ถ้ามีการลักลอบนำมาทิ้งให้จับดำเนินตามกฎหมาย แจ้งประกาศให้ทราบทุกคนตามเสียงตามสายและประชุมประจำเดือน

นายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง ชาวบ้านได้ถามทาง อบต.ว่าการเก็บเงินค่าบริการขยะนั้นไม่เท่าเทียมกัน มีที่อื่นเขาทำกันแบบนี้หรือไม่ทั่วทั้งประเทศหรือ  ซึ่งนายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว ชี้แจงว่าเขาทำกันแบบนี้เหมือนกัน เพราะทาง อบต.ต้องจ้างบริษัทเอกชนมาทำการเก็บ และนำไปทิ้งที่อำเภอฮอด  ระยะทางไปกลับกว่า 320 กิโลเมตร ซึ่งจ้าง ตันละ 800 บาท ,1,000 บาท,1,200 บาท  ตามระยะทางใกล้ไกล แต่ที่น่ากลัวคือ ที่นี่เป็นต้นน้ำปิง ถ้ามีขยะอันตรายมาลักลอบทิ้งริมน้ำปิงหรืออาจหลุดลงน้ำไปคนที่อยู่อาศัยกลางน้ำ ปลายน้ำ อาจได้รับผลกระทบ 

            จากการที่มีชาวบ้านร้องเรียนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการลักลอบทิ้งขยะริมลำน้ำปิงตอนบน และลักลอบเผาขยะส่งผลมลพิษและกลิ่นเหม็นขยะเดือดร้อนถึงชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้เสียค่าจัดเก็บขยะแล้วเดือนละ 20 บาทถึง 1,100 บาทโดยทาง อบต.แจกถุงให้ 3ใบ ถึง 40 ใบ ตามแต่ใช้น้อยใช้มาก เป็นบ้านเรือนก็จ่ายน้อยเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารก็จ่ายมาก แจกถุงดำเพื่อใส่ขยะ แต่ก็มีปัญหาไม่สามารถมาเก็บขยะตามกำหนดให้หมดไปได้ในแต่ละวันและสัปดาห์ มีการร้องเรียนถึง ทางอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัญหานั้นส่งผลกระทบทั้งชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าที่มีขยะมาก  บางที่ไม่ยอมจ่ายค่าซื้อถุงดำ ก็หาทางออกโดยนำเอาขยะไปทิ้งในป่าข้างลำน้ำปิง เพื่อแก้ปัญหาของตนเองแต่สร้างความเดือดร้อนกับส่วนรวม และอาจลุกลามไปมากขึ้น  เรื่องทราบถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ทาง ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์  นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการแก้ปัญหาด่วน

1.มีการเผาขยะในเวลากลางคืนส่งกลิ่นรบกวนประชาชน

 2.การจัดเก็บค่าบริการโดยแจกถุงดำใส่ขยะแพง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มีการขายถุงขยะในราคาที่แพงเกินกว่ากฎหมายกำหนด  ราคาถุงขยะที่ขาย จำนวน 3 ถุงราคา 20 บาท,  จำนวน 5 ถุงราคา 60 บาท, จำนวน 11ถุงราคา 330 บาท,จำนวน15ถุงราคา 440 บาท,  จำนวน19ถุงราคา  550บาท, จำนวน30ถุงราคา 880 บาท, จำนวน38ถุงราคา 1,100 บาท ฯ ทางนายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง สื่อท้องถิ่น จิตอาสาเพื่อความถูกต้อง ได้นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจง และมีชาวบ้านนำใบเสร็จค่าเก็บขยะมาเป็นหลักฐาน  และนางนัฏนุช ประเสริฐทอง เจ้าของร้านอาหารก็ได้นำหลักฐานมาชี้แจงกับสื่อ ว่าจ่ายตามที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรียกมา ราคา 1,100 บาทต่อเดือน

3.มีการลักลอบนำเอาขยะมาทิ้งข้างลำน้ำปิงตอนบน จำนวนมาก แต่สื่อไปที่เกิดจริงมีการเผาชิงไปก่อนแล้ว แต่เหลือที่เผาไม้ไหม้จำนวนหนึ่งเป็นพวกผ้าอนามัย  แฟมเฟริส  และขยะที่ยังนำมาทิ้งใหม่ๆจำนวนหนึ่ง

นางนัฏนุช ประเสริฐทอง เจ้าของร้านอาหารชี้แจงว่าการเก็บเงินนั้นจริงแล้วตัวเองเสียภาษีไปแล้ว และยอมเสียเงินอีก1,100 บาทต่อเดือนเพื่อให้ทาง อบต.มาเก็บขยะที่ร้านตนเอง  แต่ก็ไม่สามารถมาเก็บตามวันเวลา ซึ่งตนเองต้องจัดระบบเองโดย แยกขยะส่วนหนึ่งแจกชาวบ้านไปเลี้ยงสัตว์ และขยะที่เหลือก็จัดลงหลุมเพื่อรอฝังกลบเอง แต่เสียเงินมากกว่าคนอื่นๆไม่เข้าใจว่าทำไมเก็บแพงแล้วไม่จัดเก็บขยะตามตกลงกัน

ทางนายชัย  อิธรรมะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้กล่าวว่าถุงขยะไม่ใช่ขายถูกหรือแพงแต่เป็นการแจกให้เพื่อนำขยะใส่ใครมีขยะน้อยจ่ายน้อย ใครมีขยะมากก็จ่ายมาก และได้ทำการประชาคมชาวบ้านไปแล้วก็ผ่านแล้วถึงทำการเก็บตามอัตตราดังกล่าว  ซึ่งจะแก้ปัญหาขยะกันต่อไป

นางบัวผัน  คุณา  ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาร่วมชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวได้ทำการประชาคมชาวบ้านไปแล้วก็ผ่านแล้วถึงทำการเก็บตามอัตตราดังกล่าว  ซึ่งชาวบ้านนั้นไม่มีปัญหาเรื่องขยะและเรื่องค่าธรรมเนียมจ่ายค่าขยะ และทางหมู่บ้านรณรงค์แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง

นายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแทน ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้ให้ทาง อบต.ดำเนินการแก้ปัญหา ทำการไถกลบ  ปักป้ายห้ามทิ้ง และจะทำการประกาศห้ามนำมาทิ้งตามที่สาธารณะ ให้ทำการทิ้งที่ที่ทาง อบต.จัดให้เท่านั้น และให้ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามเพื่อทำการดูแล ถ้ามีการลักลอบนำมาทิ้งให้จับดำเนินตามกฎหมาย แจ้งประกาศให้ทราบทุกคนตามเสียงตามสายและประชุมประจำเดือน

นายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง ชาวบ้านได้ถามทาง อบต.ว่าการเก็บเงินค่าบริการขยะนั้นไม่เท่าเทียมกันนี้มีที่อื่นเขาทำกันแบบนี้หรือไม่ทั่วทั้งประเทศหรือ  ซึ่งนายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว ชี้แจงว่าเขาทำกันแบบนี้เหมือนกัน เพราะทาง อบต.ต้องจ้างบริษัทเอกชนมาทำการเก็บและนำไปทิ้งที่อำเภอฮอด 160 กว่ากิโล ซึ่งจ้าง ตันละ800 บาท ,1,000บาท,1,200 บาท  ตามระยะทางใกล้ไกล

และทางนายชนะศึก หนูชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงดาว ชี้แจงว่าทั้งทาง อบต.และเทศบาลทั่วทั้งอำเภอเชียงดาว ทางอำเภอจะจัดทำรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทราบเรื่องการจัดแยกขยะและการทิ้งขยะไม่ให้สร้างปัญหาต่อไป ปัญหาเราแก้ได้

DSC08189

DSC08172

 

DSC08175

DSC08186

DSC08187

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**แพทย์อาสา พอ.สว. ตรวจรักษาโรคชนเผ่าบนดอยฝาง PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น.

นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากโรงพยาบาลฝาง  โรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลนครพิงค์ สาธารณสุขฝาง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง10.2.1 ทหารกองกำลังผาเมือง  ตำรวจตระเวนชายแดน 334 ชมรมออฟโรดฝางแม่อายไชยปราการ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม  โรงพยาบาลชุมชนตำบลม่วงชุม โรงพยาบาลชุมชนตำบลม่อนปิ่น ได้นำคณะแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ มาทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน ที่โรงเรียนห้วยหมากเลี่ยมบนดอย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนมากว่า 2,500 คน ที่ได้เดินทางมาขอทำการรักษาพยาบาลในจำนวนมาก ซึ่งทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้ทำการตรวจ เจาะเลือด เพื่อทำการรักษา และทำการตรวจรักษาโรคฟัน ซึ่งมีประชาชนได้เข้าคิวต่อกันยาวในการมารักษาฟันเป็นอันดับต้นๆ ที่พบว่าเป็นกันมากว่า 400 คน  รักษาพยาบาลโรคทั่วไป ที่มีมารับตรวจมากจะเป็นโรคหวัด โรคปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง โรคปวดท้อง ซึ่งทางแพทย์ที่รักษาได้สั่งยารักษาตามอาการ  แนะนำให้ไปตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลฝาง ทางชมรมออฟโรด ได้นำรถยกสูงนำ และบรรทุกสิ่งของเครื่องมือแพทย์ขึ้นพื้นที่ และบริการเลี้ยงขนมจีน ให้กับคณะแพทย์พยาบาล และเด็กๆ ชาวบ้าน ที่มาทำการตรวจรักษาพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ๆ มีชาวบ้านดาราอั้ง หรือชนเผ่าประหร่อง, ไทยใหญ่, ลาหู่ ที่มีประชากรมากกว่า 2,500 คน ในการเข้าพื้นที่ ก็ได้มีทางทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน 334  ตำรวจภูธรฝาง ให้การดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง และเฝ้าดูแลความปลอดภัยของคณะแพทย์พยาบาลตลอดทั้งวัน ประชาชนที่นี่อยู่กันอย่างสามัคคีร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาใดๆ เพียงปัญหาการสื่อภาษาเท่านั้น ที่ต้องใช้ล่ามที่เป็น อสม. มาทำการแปลภาษาให้กับคนที่มีอายุมากๆ ไม่ได้เรียนภาษาไทย แต่เด็กๆ นั้นพูดภาษาไทยได้

 

28035

28037

 

28032

28033

DSC08022

DSC08033

 

DSC08023

DSC08032

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกวางศิลาฤกษ์พระเจ้าพรหมมหาราช PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 07.00 น.

พลเอกธนา  จารุวัตร  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็นประธานวางศิลาฤกษ์พระเจ้าพรหมมหาราช ที่บ้านหัวโท ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ วีระบวรพงศ์ เป็นเจ้าภาพในการสร้างทั้งหมด และ นายอนวัช  สัตตบุตย์ นายอำเภอไชยปราการ  ดร.สราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พันเอกชัยยันต์  สิรสุนทร หัวหน้าฝ่ายการข่าวทหาร รักษาการผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ นายกิตติ  ตุลพงษ์ หัวหน้าอุทยานดอยเวียงผา นายศรันยวิทย์  ทอดเสียง หัวหน้าอุทยานผาแดง และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชราชครู และพ่อค้า ส่วนเอกชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกเทศบาล หัวหน้าหมวดการทางหลวงไชยปราการ เป็นผู้ตอกไม้มงคล และวางศิลาทองเงินทองแดงตลอดจนวางเพชรพลอยทับทิม หรือ มณี 9 ชนิด เพื่อเป็นสิริมงคล ในงานมีการนำเอายอดธงขึ้นประดับอาคารที่ประทับของพระเจ้าพรหมมหาราช ในการก่อสร้าง และวางองค์พระเจ้าพรหมมหาราชนั้น เป็นความเชื่อของประชาชนว่า เป็นกษัตริย์ที่ทรงตั้งเมืองไชยปราการ เมืองล้านนาตอนเหนือ และยังมีความเชื่อว่าพระเจ้าพรหมมหาราชนั้นยังปกปักรักษาไพร่ฟ้าประชาชนในอำเภอไชยปราการ จึงได้ทำการน้อมอัญเชิญรูปหล่อทรงยืน ถือดาบ และคันธนูเป็นทองสัมฤทธิ์ เท่าองค์จริง ที่มีความสูง 259 เซนติเมตร ส่วนอาคารที่ประทับนั้นยังสร้างไม่เสร็จ แต่ได้วางองค์หล่อก่อน เพื่อจะได้ให้ทางประชาชน นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาผ่านเส้นทางถนนหลวง 107 หรือถนนโชตนา เพื่อจะได้ทำการสักการบูชาเป็นสิริมงคลกับตนเอง และผู้ที่ร่วมมาด้วยกัน  (ประวัติสั้นๆ) พระองค์ประสูติใน พ.ศ. 1655 ที่เวียงสี่ตวง (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)  สิ้นประชมน์ ใน พ.ศ. 1732 (พระชนม์มายุ 77 พรรษา พระเจ้าพรหมมหาราช (พระพรหมกุมาร) เป็นโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้าพังคราช พระองค์เสด็จครองเมืองเวียงไชยปราการ เมืองหน้าด่านแห่งราชอาณาจักรโยนก ในขณะที่ทรงเจริญพระชนมายุได้ 19 พรรษา ใน พ.ศ. 1674 พระพรหมอุปราชแห่งอาณาจักรโยนกนคร เชียงแสน ทรงทำการกอบกู้เอกราชขยายอาณาเขต อยู่เป็นประมาณ 3 ปี เศษ จึงทรงสร้างเมืองขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ทรงขนานนามว่า “ไชยปราการ”  ทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ มีเมืองชะเลียง (สวรรคโลก) เป็นเมืองหน้าด่านใต้ ประชิดอาณาเขตขอม  ทรงสถาปนาเมืองหริภุญไชย ซึ่งเคยเป็นของละว้า และขอม มาก่อน เป็นหัวเมืองเอก พระองค์เป็นมหาราชผู้ประเสริฐพระองค์นี้ ได้ทำนุบำรุง บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกๆ ด้านในการปรปักษ์รักษาบ้านเมืองให้อยู่รอด มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับอริราชศัตรู พระองค์ทรงเสริมสร้างป้อมคูประตูหอรบ ขยายอาณาเขตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

DSC07984

DSC07950

 

DSC07976

DSC07995

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ตำรวจตระเวนชายแดนจับผู้ต้องหายาบ้าสี่หมื่นเม็ด PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 29 มกราคม  2561  เวลา 10.30 น.

ตำรวจตระเวนชายแดน334 ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอฝาง ตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง การข่าวกองกำลังผาเมือง ตข2  อาสารักษาดินแดนฝาง ได้ออกทำการตรวจลาดตระเวนและสืบหาขบวนการค้ายาบ้าข้ามชาติร่วมกัน พ.ต.ท.นพพร  กราวหนึ่ง  ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 ร่วมนายชัชวาล  ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจภูธรฝาง สืบทราบว่าจะมีการยาบ้าในพื้นที่บ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่าผู้ที่จะทำการขนย้ายยาบ้ามาส่งให้กับนายทุนจะเดินทางมาตามถนนเส้นบ้านหนองยาว-แม่สูน ได้ทำการตรวจค้นตามข่าวแจ้ง รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กณ 9694  เชียงใหม่  ทราบชื่อนายปัญญา มูหลิ่ง  อายุ40 ปี ชาวไทใหญ่ บ้านเลขที่ 4/ช หมู่ที่ 3 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  มีกระเป๋าสะพายหลังสีดำ จาการตรวจค้นพบว่ามียาบ้าจำนวนประมาณ 40,000 เม็ด ในกระเป๋า จึงได้ทำการสอบสวนทราบว่าได้รับยาบ้ามาจากชาวเขา บ้านแม่ป่าไผ่  หมู่ที่ 15 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ทางชุดปฏิบัติการได้ทำการขยายผลไปที่บ้านแม่ป่าไผ่ และบ้านแม่สูน ที่จะส่งนายทุน แต่ไม่พบใครไหวตัวหนีไปก่อน จึงได้นำมาทำการแถลงข่าวโดย พ.ต.ท.นพพร  กราวหนึ่ง  ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 ร่วมกับฝ่ายปกครองฝาง ตำรวจภูธรฝาง อาสารักษาดินแดนฝาง ร่วมในการแถลงว่ายาบ้านี้ เป็นของกลุ่มไทใหญ่ ในห่อยาบ้ามีเครื่องหมาย 5 ดาว ตัวอักษร T  และรูปแอบเปิ้ล ตัวยาบ้าปั้มตัวหนังสือลึกสีเขียวและสีส้มอมชมพู  ซึ่งได้ทำการตรวจพิสูจน์สารเสพติด พบว่าเป็นสารเสพติดเมตเข้มข้น ซึ่งถ้าหลุดรอดเข้าประเทศส่วนกลางก็จะสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มขบวนการมาก สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนและผู้เสพ

DSC07859

DSC07863

 

DSC07864

DSC07869

DSC07871

DSC07874

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ทหารพรานปกครองลาดตระเวนตะเข็บชายแดนหนีทิ้งยาบ้าแสนเม็ด PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 28 มกราคม  2561  เวลา 11.00 น.

ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการกองทัพบกได้ให้หน่วยงานปฏิบัติการตามแนวชายแดนได้ร่วมมวลชนกับชาวบ้านเพื่อร่วมในการปราบปรามยาเสพติด และร่วมเป็นแหล่งข่าวแจ้งเหตุซึ่งจะได้รับผลดีเป็นอย่างยิ่ง ทางพันเอกจิตรพล  รุจานันท์  ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 พร้อมกับนายวรศักดิ์  พานทอง  ปลัดอาวุโส อำเภอแม่อาย ได้นำกำลังสนธิกำลังตามสายข่าวชาวบ้านแจ้งมีกลุ่มขบวนการขับเคลื่อนยาบ้าลักลอบเข้ามาในตะเข็บชายแดน บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  ทาง ร้อยโท ประกาศิษ  ปลอบโยน หัวหน้าชุดทหารพราน3204 ชุดเคลื่อนที่เร็ว นำกำลังผสมเข้าเดินลาดตระเวนทันที่ในช่วงเวลา 05.00 น. ได้พบชายประมาณ 4 คนมีสัมภาระด้านหลังจึงแจ้งแสดงตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ และเป็นพื้นที่ชายแดนไทย ขอให้ทำการตรวจตามกฎหมายไทย แต่ทางฝ่ายกลุ่มชายดังกล่าวได้วิ่งหนีเข้าแนวป่าทืบ คาดว่าออกนอกพื้นที่ชายแดนเข้าประเทศเพื่อนบ้าน แต่มี 1 คนที่สลัดทิ้งสัมภาระไว้ให้ทหารดูต่างหน้า แต่ทหารก็ไม่กล้าเข้าตรวจกลัวเป็นระเบิด รอจนหลายนาที จึงได้ใช้ไม้เขี่ย จึงทราบว่าไม่เป็นอันตราย จึงตรวจสอบพบเป็นเป้สีเขียวข้างในมีวัสดุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า นำออกตรวจสอบเป็นยาบ้าจำนวนประมาณ 100,000 เม็ด (หนึ่งแสนเม็ด)  จึงได้นำออกมาตรวจสอบ และพันเอกจิตรพล  รุจานันท์  แถลงว่าเป็นกลุ่มขนยาบ้าเข้าไทย เมื่อพบเจ้าหน้าที่จึงหนีออกนอกประเทศเพื่อนบ้าน  นำยาบ้าส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว

DSC07839\

DSC07843

 

DSC07831

DSC07833

DSC07834

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้510
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้644
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8172
mod_vvisit_counterเดือนนี้19523
mod_vvisit_counterทั้งหมด1505579

มีผู้ใช้งาน: 14 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
ไอพี: 54.80.189.255