**ผู้บัญชาการทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 21 ธันวาคม 2560  เวลา 14.30 น.

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ตรวจเยี่ยม นพค.32 เยี่ยมโรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้ขวัญกำลังใจกับกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 โดยมี นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผบ.นพค.32 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ต้อนรับ  พร้อมมอบนโยบาย จากนั้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. กล่าวว่า โรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางการศึกษา ปลูกฝังทัศนคติ และจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้กับเยาวชนชาวไทยภูเขา เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้น เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนชาวไทยภูเขา สามารถกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งยังเป็นการป้องปรามการบุกรุกทำลายป่า การเข้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดของกลุ่มชาวไทยภูเขา “โดยคัดเลือกนักเรียนชาวไทยภูเขา ที่มีครอบครัวฐานะยากจน ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกำพร้า บิดา หรือมารดา ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ซึ่งในปัจจุบันปีการศึกษา 2560 นั้น มีเยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ารับการศึกษา จำนวน 124 คน มีทั้งหมด 7 ชนเผ่า”  พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. กล่าวอีกว่า ซึ่งนักเรียนที่จบจากโรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สิ่งที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้ ในภาควิชาการซึ่งหน่วยได้มีการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการแล้วนั้น นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังในความมีระเบียบวินัยแบบทหาร อุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี ซึ่งเกิดจากการมาอยู่ร่วมกันของเด็กชาวเขาแต่ละเผ่า ความเป็นผู้นำ ความสามัคคี คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วจำนวน 39 รุ่น 669 คน มีหลายคนได้กลับเข้ามารับราชการ และเป็นผู้นำชุมชนต่อไป พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. กล่าว จากนั้น พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ได้ชมความสามารถของเด็กๆ ชนเผ่าชาวไทยภูเขาทั้งหมด 7 เผ่า แสดงความสามารถเดินสวนสนามของเด็กโรงเรียนทั้งหมด 6 ชั้นเรียน ป.1- ป.6 ซึ่งน่าประทับใจเด็กๆ ได้แสดงออกเดินสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงกัน สวยงาม และเข้มแข็งมีระเบียบวินัย ตรวจอาคารเรือนพัก ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น เพื่อให้ทาง นพค.32 ตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาสร้างห้องเรียนเรือนพักนักเรียน ให้มีคุณภาพโดยรวมดีขึ้น ให้เท่าทันกับโรงเรียนที่เจริญแล้ว เด็กจะได้รับสิ่งที่ดี และพัฒนาคุณภาพต่อไป ยอมรับว่าการพัฒนาเด็กในระดับที่ต่างกันถึง 7-9  เผ่า เป็นงานหนักมากสำหรับคุณครู แต่เขาทำได้ และทำได้ดี

DSC07149

DJI 0539

DSC07140

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ประชาชนเยาวชนทหารข้าราชการ 3 อำเภอ วิ่งหาเงินสมทบตูน เพื่อโรงพยาบาล 11 แห่ง PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 20 ธันวาคม  2560 เวลา 09.30 .

ตื่นตัวกันทั้ง อำเภอ นายชัชวาล  ปัญญา นายอำเภออำเภอฝาง  นายอนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอ นายอำเภอไชยปราการ  และนายฉัตรชัย  สุวรรณวงค์  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จับมือกันนำประชาชนเยาวชนนักศึกษาทหาร ข้าราชการ หลายร้อยคน วิ่งหาเงินสมทบตูน เพื่อโรงพยาบาล 11 แห่ง โดยสายใต้ได้ทำการเริ่มต้นที่ บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ วิ่งมาถึงอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง 30 กิโลเมตร  ทางสายเหนือเริ่มต้นที่บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มาที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 22 กิโลเมตร แล้วทำการวิ่ง และรับเงินตามรายทาง เพื่อนำสมทบกับตูน ในโครงการ คนละก้าว สมทบทุนช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลในประเทศไทย โดยที่ทางตูนนั้น จะไม่ได้เข้ามาวิ่งในพื้นที่นี้ ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอรอบนอกที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ดังนั้นทางส่วนราชการ เอกชน จึงได้จัดการวิ่งกันเองแล้วจะนำเงินไปสมทบที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ทุกฝ่ายอยากมีส่วนร่วมกับโครงการตูน เพราะว่าในพื้นที่ประเทศไทยก็ได้มีแรงศรัทธาในตัวของดาราศิลปินที่คิดการใหญ่วิ่งเพื่อหาเงินช่วยโรงพยาบาล ดังนั้นในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลได้จัดทำการวิ่ง โดยการวิ่งจะเป็นการวิ่งจากหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านใครวิ่งไหวก็ไปต่อเรื่อยๆ ใครไม่ไหวก็ออกจากการวิ่งแล้วพัก มีรถของทหารกองกำลังผาเมือง คอยดูแลและจัดเก็บตามข้างทานำส่งถึงบ้าน และโรงเรียน หรือส่วนราชการ ของผู้ที่วิ่งไม่ไหว มีรถของตำรวจทุกท้องที่ ได้ทำการอำนวยความสะดวกกับผู้วิ่ง

วงตน ไชยปราการ ๑๗๑๒๒๐ 0016

วงตน ไชยปราการ ๑๗๑๒๒๐ 0009

 

วงตน ไชยปราการ ๑๗๑๒๒๐ 0013

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ทหารปิโตรเลียมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 20 ธันวาคม  2560 เวลา 09.30 .

พลตรี กานต์  กลัมพสูต  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560  เวลา 07.00 น. ได้จัดการบำเพ็ญกุศลใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณรจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร  โดยมีชาวบ้าน นักเรียน คณะครู กำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 400 คน เข้าร่วมในการน้อมรำลึก ที่ลานเอนกประสงค์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ บ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เวลา 09.00 น.ได้เปิดกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ในแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยมี โรงเรียนบ้านแม่คะ  โรงเรียนบ้านสันทราย  โรงเรียนบ้านแม่สูน ได้จัดนิทรรศการโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อกินไข่ การเพาะเห็ดต่างๆ การปลูกผักกินเอง และการปลูกผักไบรโอแอนิคปลอดสารพิษ และการปลูกพืชผักกินเอง ซึ่งมีเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจ  จากนั้นทางทหารได้ทำการพัฒนาต้นไม้ที่สวนป่าหัวโล้น ที่ปลูกในวันแม่แห่งชาติ โดยทางข้าราชการได้ทำการพรวนดินใส่ปุ๋ยและรดน้ำ เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกนั้นได้เจริญเติบโตซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร ได้จัดมาเป็นประเพณีทุกปี จัดที่สวนป่าใหม่ บ้านป่าแงะ ตำบลแม่คะ  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 ไร่ มีต้นไม้สักทอง ไม้พยุง ไม้ประดู่ และไม้ชิงชัน จำนวน 2,000 กว่าต้น

DJI 0503

133512

 

DSC07020

DSC07027

DSC07043

30948

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ปลัดกระทรวงกลาโหม มอบผ้าห่ม ส่งแพทย์เคลื่อนที่รักษาประชาชน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 14 ธันวาคม  2560 เวลา 09.30 .

เป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหม  ที่จัดการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้รับความสุขตามสมควร ทาง พลเอกเทพพร  ทิพย์จันทร์  ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบนโยบายกำลังพลศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ได้นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน มามอบให้กับประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว ให้กับประชาชน และนักเรียน โดยมอบให้กับประชาชนจำนวน 800 ผืน และนักเรียนจำนวน 200 ผืน ที่สนามเอนกประสงค์ บ่อน้ำมัน ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ส่งคณะแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่จาก สำนักงานแพทย์ สำนักกระทรวงปลัดกลาโหม จากรุงเทพฯ เดินทางมาทำการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนที่มาทำการรับมอบผ้าห่ม โดยเป็นการรักษาเบื้องต้น รายที่ป่วยหนักจะนำส่งโรงพยาบาลฝางต่อไป มีการรักษาทันตกรรม รักษาโรคทางปากและฟัน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากกว่า 400 คน ที่เข้าแถวขอรับการรักษา มีการรับขูดหินปูนจำนวน ที่มากเป็นปกติกว่า 90 ราย ที่ไม่เคยได้รับการรักษาเลย ทาง พลเอกเทพพร  ทิพย์จันทร์  ปลัดกระทรวงกลาโหม ขอให้ทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ได้ดูแลประชาชนช่วยเหลืออะไรได้ก็ให้ช่วยเหลือทันที เพราะต้องให้ประชาชนได้รับความสุข จากนั้นได้นำจิตอาสา 400 คน ทำการปฏิญาณตน จะทำความดีเพื่อแผ่นดิน ได้นำจิตอาสาจัดทำความสะอาด วัดบ้านแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความดีในพื้นที่ของตนเองให้ทุกคนสำนึก และจิตอาสาทำด้วยใจตนเอง

DSC06854

DSC06848

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**เดือดยิ่งกว่าสงคราม ทหารปะทะคนร้าย บ้านท่ามะแกง PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

ชุดปฏิบัติการที่ 3204 จำนวน7 นายเดินลาดตระเวนเชิงเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ในพื้นที่บ้านท่ามะแกง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสืบทราบมาว่ามีการขนยาเสพติดผ่านในพื้นที่ป่าแห่งนี้บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่สามารถสกัดได้ จึงวางแผนเข้าทำการลาดตระเวนและออกแต่ยังฝังตัวซุ่มอยู่ โดยทาง พลตรีจิรเดช กลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกฝ่ายทำการบูรณาการร่วมในการทำการวางแผนทำงานร่วมกัน ทางพันเอกจักรพล รุจวนันท์ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการทหารพรานกองทัพภาค3 ได้ให้ทาง ร้อยโทประกาศิษย์ ปรอบโยน หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่3204 นำทหารพราน จำนวน7 นายเดินลาดตระเวนเชิงเขาพร้อมกับทำการซุ่มประมาณ 3 วัน เพราะทราบว่าจะต้องมีความเคลื่อนไหวมาทางนี้ ในเวลาประมาณ 21.00 น. ได้มีกลุ่มขบวนการับจ้างลำเลียงยาบ้าได้เดินมาทางช่องทางเท้าที่ทางทหารพรานได้ทำการซุ่มอยู่ จำนวนที่มาประมาณ 40 คน มีทั้งอาวุธหนักเบา ทางชุดได้แสดงตนว่าเป็นทหารควบคุมพื้นที่ในป่านี้ขอคนที่เดินทางมาทำการปลดอาวุธ และขอให้ทหารทำการตรวจค้น มีเสียงปืนมาจากกลุ่มดังกล่าวจำนวนมาก ทางทหารพราน ได้ทำการยิงโต้ตอบ และขอกำลังสนับสนถนขึ้นมาช่วย จากในที่ปะทะทางกองกำลังได้โยนระเบิดมือไม่ทราบชนิดมาทางทหารพรานตั้งหลักอยู่นั้นจำนวน 2 ลูก ระเบิดทั้งสองลูก แต่อาศัยในการกำบังตนเองอย่างปลอดภัย ทหารพรานไม่ยอมถอยได้ยิงปะทะนายประมาณ 10 นาที ไม่มีเสียงปืนเงียบแต่มีเสียงร้องโอดครวญมาจากจุดปะทะ นานราวชั่วโมงแต่ก็ไม่กล้าที่จะออกจากจุดกำบัง จนเสียงร้องครวญครางนั้นเงียบไป เวลาประมาณ 22.00 น.ทางทหารพรานได้ทำการนำกำลังเข้าเสริมอีก 2 ชุดปฏิบัติการ 20 นาย แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าพื้นที่จุดปะทะ เวลาประมาณ 02.00 น.ได้มีกลุ่มขบวนการเข้ามาในพื้นที่ เพื่อตามเก็บคนเจ็บและยาบ้าพร้อมอาวุธ มีการยิงกันอีกรอบหนึ่งซึ่งทางทหารพรานได้ยิงต้านเป็นเวลานานกว่า 10 นาที เสียงปืนเงียบ คาดว่าจะมีการนำกำลังประมาณ 30 คน ที่มาทำการนำคนเจ็บ และอาวุธพร้อมยาบ้าจำนวนหนึ่ง กลับประเทศเพื่อนบ้าน ทางทหารพรานได้เข้าทำการเคลียร์พื้นที่ พบรอยเลือดเป็นทางยาว พบปลอกกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง จาการตรวจพื้นที่โดยรอบ พบมีศพผู้ชายจำนวน 4 ศพ นอนตายห่างกัน 4-20 เมตร ตามทางเท้า  และพบเป้ยาบ้าจำนวน 6 เป้ มียาบ้าจำนวนประมาณ 600,000 เม็ด ในเวลาประมาณ 10.00 น. ทาง พันเอกนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมนายวาทิน ดำรงเลาหพันธุ์  ปปส.พร้อมกับ พ.ต.อ.ก่ำแก้ว สุนาติ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่อาย ทางแพทย์โรงพยาบาลแม่อาย นายอำเภอแม่อาย ทางอัยการฝาง ได้ขึ้นทำการตรวจพลิกศพ และตรวจสถานที่ๆ ทำการปะทะ ตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังมีทางชุดการข่าว ตข.2 กองกำลังผาเมือง ที่ได้ขึ้นร่วมในการสังเกตการณ์ และทราบว่าช่องทางนี้ เป็นช่องทางรองจากพื้นที่ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่เคยขนยาบ้าลงในช่องทางนั้น แต่จะเปลี่ยนมาลงในช่องทางที่ปะทะกันนี้บ่อยมาก การลำเลียงลักลอบขนยาเสพติจากฝั่งประเทศเมียนม่าร์ เข้าประเทศไทย ยังมีเรื่อยและเปลี่ยนช่องทางในการลำเลียงตลอดเวลา วันนี้ถือว่าเป็นการปะทะที่รุนแรงมาก เพราะมีการยิงปะทะกันถึง 2 ครั้ง กลุ่มขบวนการเริ่มที่จะเหิมเกริมมากขึ้นทุกวัน เพราะเพียงต้องการขนยาบ้าเข้าจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น กลุ่มที่ทำการขนยาบ้าเป็นกลุ่มว้า และไทยใหญ่ และมูเซอ มีบัตรประชาชนที่พบในตัวคนตาย นายสุชาติ แสงใหม่ อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แต่นอกนั้นไม่มีใบ หรือใบสำคัญใดๆ ทาง พ.ต.ท.สัมพันธ์ โยธิน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อาย ได้เดินทางเข้าร่วมในการพลิกศพ และตรวจจุดเกิดเหตุ ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

S  475227

DSC06670

 

S  475228

S  475229

S  475230

S  475232

S  475235

S  475236

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้452
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้520
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2584
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3161
mod_vvisit_counterเดือนนี้11265
mod_vvisit_counterทั้งหมด1454048

มีผู้ใช้งาน: 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 54.198.149.239