**ชาวบ้านลาหู่ร่วมใจสร้างแนวไฟป่าป้องกันไฟป่า 3 วัน 2 คืน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 31 มี.ค. 61 เวลา 07.00-17.00 น.

ผู้นำดีดูที่ประชาชน ประชาชนดีดูที่ผู้นำ  คนไทยชาวลาหู่จำนวน 150 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านโป่งพัฒนา บ้านห้วยเกิด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมในกันรักษาป่าอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นไม้ธรรมชาติ ดอยแป (เรือ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารห้วยแม่นาวาง ที่มีน้ำไหลตลอดปีไม่เคยแห้งเหือด

นายสิงห์  จันทร์จีรัส ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งพัฒนา บ้านห้วยเกิดหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ได้กล่าวว่า ทางสองหมู่บ้านมีทั้งชาวคริสต์ และชาวพุทธ  อยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีปรองดองต่อกัน ทางผู้นำก็ได้เล่าเรื่องความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของเราชาวป่าชาวดอย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตรัสว่า ไม่มีไฟฟ้าเราอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้  จึงทำให้พี่น้องร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ป่ามาโดยตลอด ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ป่าดอยแป ไม่เคยมีไฟป่า ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ป่าที่ยังสมบูรณ์โดยประชาชนร่วมกันรักษา ไม่ตัดทำลายต้นไม้ใหญ่ เพราะมีป่าดอยแปนี้ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงคนทั้ง 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านหลวง ตำบลแม่นาวาง  ชาวบ้านจำนวน 150 ครอบครัว ได้มาร่วมสร้างแนวป้องกันไฟป่าในระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยตัดหญ้าแห้งกวาดใบไหม้ห่างกันประมาณ 4-6 เมตร ตลอดทั้งเทือกเขาดอยแป ซึ่งเป็นเขตแบ่งของ 2 อำเภอ และ 20 จังหวัด อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   ชาวบ้าน ใช้เวลาในการทำงาน 3 วัน 2 คืน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้มาทำการได้มานอนไม่กลับบ้านจนกว่าสร้างแนวกันไฟป่าแล้วเสร็จ ทางทหารพราน  กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3  ได้มาทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมมาให้กำลังใจ ซึ่งสามารถทำแนวจนแล้วเสร็จใน3 วัน ทาง นายสิงห์  จันทร์จีรัส ผู้ใหญ่บ้าน  ได้จัดให้ชาวบ้านมาร่วมในการอยู่เวรยามรักษาป่าดูแลเรื่องไฟป่า 24 ชั่วโมง โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพราะชาวบ้านรักป่า จึงไม่มีใครไปทำลายป่า  ป่ายังคงความสมบูรณ์สร้างน้ำให้กับธรรมชาติ และยังช่วยการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านในการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ทางประชาชนได้ประชาคมกันให้ชาวบ้านร่วมดูแลป่าโดยนำต้นกาแฟมาปลูกแซมไปกับต้นไม้ใหญ่ ซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ชาวบ้านได้ผลผลิตกาแฟจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ช่วยรักษาป่าไม่ให้ใครมาตัดทำลาย และป้องกันไฟป่าด้วย การทำงานมีฝ่ายทำอาหารมาเลี้ยงทุกมื้อ นั่งตั้งวงกินด้วยกัน

DSC08762

DSC08770

 

DSC08771

DSC08738

DSC08745

DSC08749

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ทหาร นพค.32 เตรียมพร้อมช่วยเหลือภัยแล้งประชาชน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสั่งเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำโดย นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งละคร ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้กำลังพลทุกนายเตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง ในการที่จะต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสพปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือในการเข้าทำการร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ๆ เกิดไฟป่าตามที่ประชาชนร้องขอความช่วยเหลือ ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าร่วมกับหน่วยไฟป่าในพื้นที่ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ได้สั่งจัดเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ทั้งรถน้ำ รถดับเพลิง รถกรองน้ำสะอาด ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็น นำออกมาตรวจสอบเพื่อให้พร้อมใช้งานจริง ทางประชาชนร้องขอความช่วยเหลือมา ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.32ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (พายุฤดูร้อน) ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 ได้แจ้งทราบว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หรือเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ ก็ขอแจ้งให้ทางหน่วยทราบด่วนที่สุดเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ ทางหน่วยฯ ได้สั่งเตรียมพร้อมทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมช่วยทุกสถานการณ์

107

31

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ปีนเสาโทรศัพท์หวังโดดลงมาตายช่วยทัน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 15 มีนาคม  2561  เวลา 07.00 .

ประชาชนพลเมืองดีได้มาแจ้งหน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีหญิงอายุกลางคนได้เอะอะโวยวายจะฆ่าตัวตาย ใช้มีปาดหน้าตัวเองแล้วปีนขึ้นเสาโทรศัพท์ เพื่อต้องการฆ่าตัวเองให้ตาย ทางนายสุชาติ  บัวคำ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ ทราบได้แจ้งให้หัวหน้าชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นำทีมเข้าทำการช่วยเหลือ และหาทางช่วยคนอยากตายให้ปลอดภัย เมื่อไปถึงทราบชื่อ นางวิไลลักษณ์   เหง่าศรี  อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เอามีดปาดหน้าตัวเอง เพื่อต้องการเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุตรของตนเองที่ถูกจับเสพและจำหน่ายยาไอซ์ ซึ่งทางตำรวจได้จับตัวไปดำเนินคดี นางได้ขอให้ปล่อยตัว แต่ไม่มีใครฟัง และไม่สนใจ จึงได้ตัดสินใจกินเหล้าจนเมาแล้วนำมีดมาเฉือนหน้าตัวเอง เพื่อให้เลือดออกจากร่างกายให้ตาย แต่ไม่ตายและเจ็บมาก ไม่ทำอีกแต่กลับเดินขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์เพื่อจะกระโดดลงมาตาย เพราะสงสารลูกที่จะต้องถูกดำเนินคดี เมื่อขึ้นไปได้สักประมาณ 12 เมตร มองลงมาข้างล่างเกิดความกลัวความสูง จึงหยุดและจับจนแน่นอยู่ในช่วงนั้น ทางชุดกู้ภัยได้เข้ามาและพูดเกลี่ยกล่อมอยู่นานประมาณ 1 ชั่วโมง นางคงเจ็บแผล และอ่อนแรง จึงยอมที่จะลงมาไม่กระโดดแต่ลงไม่ได้ ทางชุดกู้ภัยจึงต้องหาทางช่วยโดยนำบันไดมาวางให้ลงมาแต่ไม่สามารถก้าวขาได้ต้องใช้รถกระเช้ามาช่วยใส่ลงมาได้สำเร็จ ทางชุดแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลไชยปราการได้เตรียมช่วยเหลือ และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลไชยปราการ อาการเบื้องต้นบาดแผลที่หัว และหน้าได้ทำการเย็บรักษาอาการและปลอดภัยแล้ว

IMG 6767

IMG 6766

IMG 6833

IMG 6855

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**แพทย์อาสา พอ.สว.ตรวจรักษาโรคชนเผ่าบนดอยเวียงผา PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 11 มีนาคม  2561 เวลา 08.00 น.

             นายอุทัย  สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ ดล  ธารไพสาณท์ โรงพยาบาลมหาราช ได้นำแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากโรงพยาบาลไชยปราการ  โรงพยาบาลชุมชนศรีดงเย็น โรงพยาบาลมหาราช  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง10.2.1 ทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน 334 ชมรมออฟโรดฝาง-แม่อาย-ไชยปราการ คณะครูการศึกษานอกโรงเรียน ได้นำคณะแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ มาทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน ที่บ้านดอยเวียงผา หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบนดอยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร มีประชาชนมากกว่า 200 คนที่ได้เข้ามารอขอทำการรักษาพยาบาล ซึ่งทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ทำการตรวจ เจาะเลือด เพื่อทำการรักษาและทำการตรวจรักษาโรคฟันซึ่งมีประชาชนได้เข้าคิวต่อกันยาวมาทำการรักษาฟันเป็นอันดับต้นๆ ที่พบว่าเป็นกันมาก และรักษาพยาบาลโรคทั่วไป ที่มีมารับตรวจมากจะเป็นโรคหวัด โรคปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง โรคปวดท้อง ปวดข้อปวดกระดูก ซึ่งทางแพทย์ที่รักษาได้สั่งยารักษาตามอาการ แนะนำให้ไปตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลไชยปราการ ทางชมรมออฟโรด ได้นำรถยกสูงนำ และบรรทุกสิ่งของเครื่องมือแพทย์ขึ้นพื้นที่ และบริการเลี้ยงผัดหมี่แบบยูนาน ให้กับคณะแพทย์พยาบาล และเด็กๆ ชาวบ้าน ที่มาทำการตรวจรักษาพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ๆ มีชาวบ้านชนเผ่าลาหู่คริสต์  อยู่บนดอยสูงถึง 1,400 เมตร มีต้นไม้ร่มรื่น ระบบน้ำมีใช้ตลอดปี มีประมาณ 100 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 400 คน ทางทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน 334  ให้การดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง และเฝ้าดูแลความปลอดภัยของคณะแพทย์พยาบาลตลอดทั้งวัน ประชาชนที่นี่อยู่กันอย่างสามัคคีร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาใด เพียงปัญหาการสื่อภาษาเท่านั้นที่ต้องใช้ล่ามที่เป็น อสม. มาทำการแปลภาษาให้กับคนที่มีอายุมากๆ ไม่ได้เรียนภาษาไทย แต่เด็กๆ นั้นพูดภาษาไทยได้ ฟังจากปลัดอาวุโส ว่าหมู่บ้านนี้ปลอดเหล้าปลอดสารเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใดๆ เพราะเป็นกลุ่มชาวเขาเผ่าลาหู่ คริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์

 DSC08531

DSC08526

 

DSC08503

DSC08507

DSC08509

DSC08520

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
**ตำรวจด่านผาหงษ์สกัดจับขบวนการขนยาบ้าส่งนายทุน 300,000 เม็ด PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ5 พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ5 พล.ต.ต.ดร.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้รอง ผบก.ภ.จว.ชียงใหม่ พ.ต.ท.ธนดล น้อยสุวรรณ รรท. ผกก.สภ.ไชยปราการ มี พ.ต.ท.สำราญ มงคลแก้ว รอง.ผกก.ป.สภ.ไชยปราการ เป็นผู้ควบคุม ชุดจับกุมโดย พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม สว.อก.สภ.บ้านธิ ปฏิบัติราชการ.สภ.ไชยปราการ หน.จุดตรวจ   ร.ต.ท. ปิยะ สีทา รอง สวป.ฯ ด.ต.สิธทัต คงเมือง ด.ต.สำราญ มูลชุมภู ด.ต.อนงค์ ตุ้ยเทพ ด.ต. หาญรัช แก้วคำ ส.ต.ต.ภาณุพงศ์ คำผา ส.ต.ต.พัฒนพงษ์ สุปินนะ ส.ต.ต.พงษ์ศกร กรรมใจ ส.ต.ต.ธนโชติ โชคศิริธนวัฒน์ ร่วมเจ้าหน้าที่ทหาร บก2 ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน334 และสุนัขทหาร ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 คน คือ 1.นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะ อายุ 36 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2.นางสาวเดือน เจริญสุข อายุ 34 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 794 หมู่ 5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เหตุเกิด จับกุมเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 21.30 น. สถานที่จับกุม   บนถนนโชตนาสายเชียงใหม่-ฝาง บริเวณหน้า จุดตรวจผาหงษ์ หมู่14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่   พฤติการณ์ในการจับกุม ก่อนจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนโชตนาสายเชียงใหม่-ฝาง บริเวณหน้า จุดตรวจผาหงษ์ หมู่14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์เงินหมายเลขทะเบียน ผก 8436 จังหวัดเชียงรายติดโครงเหล็กบรรทุกตะกร้าใส่ผลไม้มีผ้าใบคลุมอย่างมิดชิดวิ่งมาจาก อ.ไชยปราการ มุ่งหน้า อ.เชียงดาว   เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดรถเพื่อทำการสอบถามพบนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะ อายุ 37 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว และมีนางสาวเดือน เจริญสุข อายุ 34 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 794 หมู่ 5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทราบชื่อภายหลังการจับกุมแล้ว นั่งมากับคนขับ มากับรถคันดังกล่าว ท่าทางมีพิรุธจึงเรียกเพื่อขอตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนทำการตรวจค้นตัวผู้ต้องหา จากการตรวจค้นตัวนายสุรินทร์ฯและนางสาวเดือนฯไม่พบสิ่งผิดกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่านายสุรินทร์ฯมีอาการหน้าซีด ตัวสั่น จึงได้ทำการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวอย่างละเอียด พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)จำนวน 300,000 เม็ด พันด้วยเทปใสหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำอีกหนึ่งชั้นซุกซ่อนอยู่ในตะกร้าผลไม้ที่บรรทุกมาท้ายกระบะ นายสุรินทร์ฯรับว่ายาจำนวนดังกล่าวเป็นของชายชาวเขาเผ่ามูเซอที่ตนและภรรยารับจ้างขนไปส่งให้ลูกค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ และได้เสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้จึงนำตัวนายสุรินทร์ฯและนางสาวเดือนฯไปยังโรงพยาบาลไชยปราการเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนายสุรินทร์ฯและนางสาวเดือนฯผลการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสุรินทร์ฯส่วนปัสสาวะของ นางสาวเดือนฯ ตรวจไม่พบสารเสพติด ต่อมาเวลา 06.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสุรินทร์ฯไปตรวจค้นบ้านพัก โดยนายสุรินทร์ฯเป็นคนนำตรวจค้นและยืนกำกับตลอดการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอกซุกซ่อนไว้ใต้หมอนภายในห้องนอนของนายสุรินทร์ฯและกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน จำนวน 26 นัดอยู่ในย่ามซุกซ่อนข้างเตียงนอนของนายสุรินทร์ฯต่อมาได้นำตัวนายสุรินทร์ฯกลับมายังจุดตรวจผาหงษ์ เพื่อทำบันทึกจับกุม จากการซักถามขยายผล นายสุรินทร์ฯให้การว่าตนเองและภรรยาคือนางสาวเดือนฯรับจ้างขนยาเสพติดจำนวนดังกล่าวจากชาวเขาเผ่ามูเซอลักษณะผิวดำ ผอมสูง บ้านหนองไผ่เพื่อไปส่งที่ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยเมื่อส่งของแล้วจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจผาหงส์ ตรวจค้นจับกุมก่อน แต่ได้ขยายผลแล้วไม่สามารถหาตัวเจ้าของที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างได้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับและข้อกล่าวหาให้นายสุรินทร์ฯและนางสาวเดือนฯทราบ มียาเสพติดผิดกฎหมายไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่าย แล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไชยปราการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

369819

369823

 

7535

382220

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้344
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้757
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2967
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6228
mod_vvisit_counterเดือนนี้15657
mod_vvisit_counterทั้งหมด1643854

มีผู้ใช้งาน: 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 54.235.48.106